Skip til primært indhold

Hjælp til sundere vaner

30-49-årige syddanskere skal have mere hjælp til at slippe af med usunde vaner og dårlig livsstil. Region Syddanmark vil sammen med kommunerne og de praktiserende læger finde dem, der har størst risiko for at udvikle en livsstilssygdom og give dem et sundhedstilbud. Det er et af tiltagene i regionens nye sundhedsplan, som for tiden er i høring.

Du kender det måske godt: Du vil gerne holde op med at ryge, af med nogle kilo, spise sundere og røre dig noget mere. Men det er bare så svært at komme i gang.

Hvis du har det sådan, er mellem 30 og 49 år og lever på en måde, der gør, at du allerede har – eller risikerer at få – diabetes, KOL eller andre kroniske livsstilssygdomme, vil du måske snart få et tilbud, der kan hjælpe dig i gang med et sundere liv.

Fra januar 2014 vil Region Syddanmark i tæt samarbejde med nogle syddanske kommuner og praktiserende læger tilbyde forskellige former for hjælp til de syddanskere, der har størst risiko for at udvikle - eller forværre - en kronisk sygdom på grund af deres vaner og livsstil.

Flere gode leveår

Det er endnu ikke fastlagt, præcis hvilke kommuner, der skal deltage i projekt ”Tidlig Opsporing og Forebyggelse,” men sikkert er det, at omdrejningspunktet bliver et spørgeskema, som man får hos sin egen læge.

De praktiserende læger er statistisk set er i kontakt med næsten alle 30-49-årige over en treårig periode, og det er selvfølgelig frivilligt, om man vil svare på spørgsmålene, der handler om rygning, vægt, alkohol-, kost-, og motionsvaner. 

- Målet med projektet her er, at skabe mere lighed i sundhed forstået på den måde, at vi gerne vil give de borgere, der på grund af deres livsstil risikerer at dø før andre, et relevant sundhedstilbud. Nogle vil måske opleve det som en løftet pegefinger, men intentionen er at give dem flere gode leveår, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Lighed, sammenhæng og kvalitet

Og netop lighed i sundhed, hvor der i forebyggelse og behandling tages hensyn til, at mennesker er forskellige, har forskellige behov og forskellige ressourcer er de helt centrale temaer i Region Syddanmarks nye sundhedsplan, der i øjeblikket er i høring. Her er projektet er en af de 23 indsatser, der er listet op.

Sundhedsplanen konkretiserer, hvordan Region Syddanmark vil leve op til visionen ”Du tager ansvar for din sundhed – sammen tager vi hånd om din sygdom”, og ud over mere lighed i sundhed, er det især sammenhæng på tværs og kvalitet, som regionen vil sætte særligt fokus på i de kommende år.

Kontakt:

Carl Holst (V), formand for Region Syddanmark, mobil: 4032 5210

Jens Elkjær, sundhedsdirektør i Region Syddanmark, mobil: 2946 7125

APPFWU01V