Skip til primært indhold

Syddanmark har succes med videotolkning

Region Syddanmark er nået langt med brug af videotolkning, som sparer tid for personale og patienter, og øger kvaliteten i tolkeydelsen.

Videotolkning er med udgangen af 2012 udbredt til alle relevante afdelinger på Region Syddanmarks sygehuse og i psykiatrien, og er nu overgået til daglig drift.

Videotolkning anvendes ved konsultationer med patienter, der ikke taler og forstår dansk godt nok til at kommunikere tilfredsstillende med personalet, og den brede anvendelse af videotolkningen glæder formand for innovationsudvalget Stephanie Lose (V).

- Udbredelsen af videotolkningen i hele Region Syddanmark er et tydeligt signal om, at vi tager problematikken med lighed i sundhedsvæsenet alvorligt. Det er vigtigt for os, at vi i forebyggelsen
og behandlingen tager hensyn til, at mennesker er forskellige og har forskellige behov, og her er videotolkningen et perfekt redskab, siger Stephanie Lose.

Lighed i sundhed er et af kardinalpunkterne i regionens sundhedsvision, der blev vedtaget i slutningen af 2011.

Dækker flere områder

Tolkningen er tilgængeligt på stort set alle sprog, og det er også muligt at benytte videokonference-systemerne til at gennemføre tegnsprogstolkning med tale- og hørehæmmede patienter.

Brugen af video-tolke har også løst problematikkerne med brug af familiemedlemmer som tolke, ligesom der er mindre spild af tid og ressourcer i forbindelse med transport og udeblevne patienter.

Viser markant fremgang

Odense Universitetshospital, OUH, tog for godt fire år siden initiativ til afprøvning af videokonceptet. Resultaterne af pilottesten var så gode, at projektet siden blev til et Nationalt udbredelsesprojekt med støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi-puljen.

Regionalt har der med stor succes gennem de seneste par år været arbejdet med at udbrede videotolkning til regionens øvrige sygehus - Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland – og til Psykiatrien.

- Udbredelsen er lykkedes i en sådan grad, at over halvdelen af samtlige tolkninger på sygehusene og i psykiatrien nu gennemføres som videotolkninger. Regionen er dermed klart i front på dette område, oplyser direktør for OUH, Peder Jest

Fakta:

Udviklingen i antallet af videotolkninger i Region Syddanmark fra 1. kvartal 2010 til 3. kvartal 2012. 4. kvartal er endnu ikke opgjort.

  Kvartal Antal videotolkninger
2010 1. kvt. 226
  2. kvt. 280
  3. kvt. 186
  4. kvt. 363
2011 1. kvt. 663
  2. kvt. 1.648
  3. kvt. 1.898
  4. kvt. 2.108
2012 1. kvt. 3.273
  2. kvt. 2.349
  3. kvt. 2.678

Yderligere information:

Udvalgsformand Stephanie Lose (V), Innovationsudvalget, Region Syddanmark, tlf. 2533 0982
Direktør Peder Jest, Odense Universitetshospital, tlf. 4082 7341
Direktør Per Busk, Sundhedsområdet, Region Syddanmark, tlf. 2172 6687

APPFWU02V