Skip til primært indhold

It-fejl skyld i at henviste patienter ikke er blevet indkaldt

En it-fejl er skyld i, at 20 patienter, der er henvist til Diagnostisk Center på sygehuset i Vejle, ikke er blevet indkaldt, som de skulle have været.

En elektronisk postkasse, der ikke er oprettet korrekt, er skyld i, at 20 patienter ikke er blevet indkaldt til undersøgelse på Diagnostisk Center på sygehuset i Vejle, som de skulle have været. Patienterne er henvist fra praktiserende læger, men henvisningerne er aldrig nået frem.

Det nye center blev oprettet den 21. august sidste år og skal tage sig af patienter, der er mistænkt for at have kræft eller uafklarede symptomer.

Af de 20 patienter er 16 kommet i behandling på centret ad anden vej, mens de sidste fire nu er blevet indkaldt og bliver undersøgt onsdag og torsdag i denne uge. Diagnostisk Center har derfor endnu ikke det fulde overblik over om, ventetiden har haft konsekvenser for de patienter, som ikke er blevet undersøgt til tiden.

- Der er sket en fejl, som ikke må ske, og jeg beklager den meget. Der er tale om mennesker, der kan være alvorligt syge, og typisk ville de være blevet indkaldt inden for én eller to dage, men de har nu ventet længere. De patienter, der har ventet længst som følge af fejlen, har ventet 50 dage. Og heldigvis er de fleste af de henviste patienter blevet udredt eller kommet i behandling på centret ad anden vej, siger Niels Nørgaard Pedersen, der er administrerende sygehusdirektør på Sygehus Lillebælt, som sygehuset i Vejle er en del af.

Forkerte koder

Fejlen er opstået ved, at Region Syddanmarks it-afdeling ikke har fået udstyret den elektroniske postkasseadresse til det nye center med de korrekte koder. Henvisningerne har derfor ikke fundet vej til personalet på centret på sygehuset.

Da fejlen blev opdaget i sidste uge, viste postkassen sig at indeholde 90 meddelelser. Af dem var der 20 henvisninger, mens resten var beskeder af mindre betydning. Region Syddanmarks it-afdeling har nu indført en række procedurer, der gør, at en lignende fejl ikke kan opstå en anden gang.

- På baggrund af fejlen har vi indført en procedure, hvor vi systematisk tester, når vi opretter og ændrer adresser til vores elektroniske postkasser. Så vi er helt sikre på, at de virker, siger Flemming Brink, afdelingschef i Region Syddanmarks it-afdeling.

Når det ikke undrede personalet på det nye Diagnostisk Center, at de ikke modtog henvisninger direkte fra praktiserende læger, var det fordi, de regnede med en vis indkøringstid, inden det nye center blev kendt. Og samtidig fandt en del patienter frem til centret ad anden vej – for eksempel via omvisitering fra andre afdelinger. I alt modtog Diagnostisk Center 420 henvisninger i 2012.

- Når vi opretter en ny elektronisk postkasse skal vi i vores funktioner og afdelinger selvfølgelig følge systematisk op på, at der er ”hul igennem” og undre os, hvis vi ikke får patienter henvist ad den vej. I direktionen blev vi opmærksom på fejlen for få dage siden, og vi har nu sammen med centret fået indkaldt alle patienter, så de bliver undersøgt senest torsdag. Vi gennemgår desuden journalerne for alle berørte patienter, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Sygehuset monitorerer i øvrigt løbende og systematisk de henvisninger sygehuset modtager til forskellige funktioner – herunder at man får indkaldt patienterne til tiden.

Derudover arbejder Sygehus Lillebælt systematisk med patientsikkerhed og bruger blandt andet et system for utilsigtede hændelser til at lære af utilsigtede hændelser. Det arbejde bliver brugt til løbende at kvalitetssikre sygehusets procedurer og arbejdsgange.

Yderligere oplysninger:

Niels Nørgaard Pedersen, administrerende direktør på Sygehus Lillebælt, mobil 20 28 20 71

Flemming Brink, afdelingschef i Region Syddanmarks it-afdeling, mobil 29 20 17 56

Ejler Ejlersen, ledende overlæge, medicinsk afdeling, sygehuset i Vejle, mobil 51 83 69 70

APPFWU02V