Skip til primært indhold

Underretning om brud på persondatasikkerheden i Region Syddanmark

Region Syddanmark har konstateret et brud på persondatasikkerheden i et udkaldssystem til akut- og førstehjælpere. Regionen har håndteret bruddet og efter reglerne anmeldt det til Datatilsynet, og regionen underretter hermed berørte borgerne, akut- og førstehjælpere og ejere af hjertestartere.

Region Syddanmark har konstateret et brud på persondatasikkerheden i regionens udkaldssystem til akut- og førstehjælpere. Udkaldssystemet bruges til at tilkalde de nærmeste akut- og førstehjælpere, når der er syddanskere, der har brug for akut hjælp. Det er et udkaldssystem til akuthjælperordninger og førstehjælpere under projektet Danmark Redder Liv. Projektet er efterfølgende blevet afløst af hjerteløberordningen, som ikke er omfattet af bruddet på persondatasikkerheden.

Sikkerhedsbruddet blev opdaget af Region Syddanmark selv. Udkaldssystemet har været i brug i Region Syddanmark siden september 2015, og fejlen blev rettet 6. februar 2023.

Hvem er omfattet af bruddet?

Systemet indeholder oplysninger om ca. 2.300 akut-/førstehjælpere, ca. 15.000 hændelser (borgere) og ejere af hjertestarter i Region Syddanmark.

Du kan i dette link se, hvilke borgere, akut-/førstehjælpere eller hjertestartsejere der er berørt, samt hvilke oplysninger der er tale om, og hvad det betyder for dig: Omfattede borgere, data og mulige konsekvenser.pdf

Er du i tvivl, om du er omfattet, kan du kontakte AMK-vagtcentralen. Deres telefonnummer er 99 44 07 17, og de har åben i hverdagene kl. 9-15. Tast 2, når du er kommet igennem.

Sikkerhedsbrud kunne potentielt give adgang til flere forskellige informationer

Sikkerhedsbruddet bestod i, at man ved at tilgå en bestemt URL – webadresse – fik mulighed for at få vist en konfigurationsfil, der indeholdt en hemmelig nøgle, som tidligere blev anvendt til kommunikation internt mellem systemets enheder. Hvis denne nøgle blev føjet til URL’en, gav det adgang til systemets data uden brugernavn og kode. Udkaldssystemet indeholder oplysninger om både hjælpere og de hændelser, som hjælperne har været kaldt ud til.

Vær opmærksom på dine personlige oplysninger

Er du blandt de omtalte borgere, akut-/førstehjælpere eller ejere af hjertestartere, har der altså været risiko for, at andre end dem, der skulle håndtere kontakten, har haft adgang og kendskab til dine personoplysninger. Bliver du kontaktet af mennesker, der siger, de har dine personlige oplysninger, skal du derfor kontakte de rette myndigheder og anmelde det.

Hvem kan man kontakte, hvis man som berørt har spørgsmål?

Hvis du er berørt af bruddet og har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelsesraadgiver@rsyd.dk eller telefonnummer 24 75 62 90.

APPFWU01V