Skip til primært indhold

Nyt sundhedshus i Nordborg

Til marts næste år samles regionale og kommunale sundhedstilbud i det tidligere rådhus i Nordborg.

Borgerne i Nordborg og omegn kan godt begynde at glæde sig til, at deres nye sundhedshus slår dørene op næste år. Det blev regionsrådspolitikerne orienteret om på regionsrådets møde den 25. februar.

Formålet med det nye sundhedshus er i høj grad at styrke det nære sundhedsvæsen i Sønderborg Kommune. Sundhedshuset skal give borgerne en lettere og mere overskuelig adgang til deres sundhedstilbud. Her samles nemlig både regionale og kommunale sundhedstilbud i et fælles samarbejde.

I regionen er politikerne bag regionsrådets beslutning om at etablere sundhedshuset i Nordborg også meget tilfredse:

- Formålet med det nye sundhedshus i Nordborg er at give borgerne i området en klar oplevelse af tryghed og nærhed. Med sundhedshuset skaber vi et sundhedsfagligt fællesskab med tidssvarende udstyr og en stærkere sammenhæng til det regionale sygehusvæsen. Og jeg er sikker på, at de nye faciliteter vil være med til at fremtidssikre sundhedstilbuddet for alle borgere i Nordborg og på Nordals, siger Thyge Nielsen (V), der er formand for regionsrådets Akut- og Ø-udvalg.

For formanden for Sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark, Bo Libergren (V), repræsenterer det nye sundhedshus også en konkret mulighed for at forbedre lægedækningen i området:

- Sundhedshuset etableres selvfølgelig først og fremmest for borgernes skyld, men vores håb er selvfølgelig, at de tidssvarende rammer og faglige fællesskaber, som huset skaber, vil kunne tiltrække læger og andet sundhedspersonale til området. For vi må indrømme, at det f.eks. i Nordborg er en udfordring at bemande lægepraksis.

Glæde i Sønderborg

I Sønderborg Kommune glæder de sig over det nye sundhedshus. I starten af februar afholdt Sønderborg Kommune i samarbejde med Region Syddanmark et arrangement for nyuddannede læger. Formålet var at gøre opmærksom på huset og at give kommende læger i huset mulighed for at være med til at indrette og sætte rammer for samarbejdet.

- Det nye sundhedshus vil tilbyde borgerne i Nordals og omegn et samlet sundhedstilbud med en lang række funktioner. Dertil kommer, at lægebemandingen styrkes. Det øger trygheden, og det er vigtigt, for vi skal jo huske, at borgerne på Nordals har langt til det kommende akutsygehus i Aabenraa, siger formand for socialudvalget i Sønderborg Kommune, Jørgen Jørgensen (SF).

Formanden for Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune, Jesper Rosanes (V), ser især frem til det løft, som det nye sundhedshus vil give den nordlige del af kommunen:

- Ved at samle så mange af borgernes nære sundhedstilbud i ét og samme hus gør vi adgangen til sundhed mere ligetil. Fremover vil der være én samlet indgang for hele familien, når mor skal til tandlæge, far skal til fysioterapeut, barnet skal til sundhedsplejerske og farmor til lægen. Det nye sundhedshus er derfor et klart kvalitetsløft i sundhedstilbuddet til vores borgere på hele Nordals.

Sundhedshuset i Nordborg

Det nye sundhedshus i Nordborg vil med sine knap 2.000 kvadratmeter samle både de kommunale og de regionale sundhedstilbud under samme tag. Huset vil blive oprettet i det tidligere rådhus i Nordborg på Mads Clausensvej 13, og etableringen af sundhedshuset vil koste 14 mio. kroner.
 
Det bliver en lang række af sundhedsfaglige aktører, der flytter ind i det nye sundhedshus. Fra regional side bliver der plads til seks læger, hvoraf to flytter ind fra start. Derudover flytter en jordemoderkonsultation, en til to fysioterapiklinikker, en fodterapeut, en psykolog og en tandlæge også ind i huset.

Fra kommunal side flytter hjemme- og sundhedsplejen og en række kommunale borgerrettede forebyggelses-og rehabiliteringstilbud også ind i huset. Det er også meningen at frivillige foreninger og patientforeninger vil kunne benytte mødelokaler.

Fakta:

- Det nye sundhedshus i Nordborg er en udløber af finanslovsaftalerne fra 2009 og 2010. Dengang blev der afsat specifikke midler til sundheds- og akutløsninger i yderområder.
- Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav i 2011 tilsagn om de 14 mio. kr. til sundhedshuset.
- Sønderborg Kommune har sammen med de praktiserende læger og regionens sundhedsstab arbejdet frem mod en konkret plan for etableringen af sundhedshuset. Arbejdet med det nye sundhedshus har bl.a. inkluderet et arrangement for kommende aktører i huset med fokus på det fremtidige samarbejde.

Yderligere informationer:

Thyge Nielsen (V), formand for regionsrådets Akut- og Ø-udvalg, mobil 20 31 36 24
Bo Libergren (V), formand for regionsrådets Sundhedssamordningsudvalg, mobil 29 20 18 00
Jesper Rosanes (V), formanden for Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune, mobil 27 90 37 05
Jørgen Jørgensen (SF), formand for Socialudvalget i Sønderborg Kommune,  mobil 27 90 37 06
Per Busk, direktør for sundhedsområdet i Region Syddanmark, mobil 21 72 66 87

APPFWU02V