Skip til primært indhold

Region Syddanmark indhenter nye tilbud på udbygning af sygehuset i Kolding

Region Syddanmark har haft udbygningen af sygehuset i Kolding med en ny fælles akutmodtagelse og en ny stor sengebygning i udbud. De tilbud, som er kommet ind, har dog alle vist sig at være for dyre. Derfor har Region Syddanmark i dag meddelt tilbudsgiverne, at udbuddet er annulleret. Regionen laver nu en ny udbudsrunde. Det billigste tilbud lød på 677 mio. kr. Det er mere end 150 mio. kr. over det beløb, regionen har afsat til denne del af projektet.

Sygehuset i Kolding skal i løbet af de kommende år udbygges til Trekantsområdets store akutsygehus. Der er afsat 900 mio. kr. til hele udvidelsen. En del af pengene til udbygningen kommer fra statens kvalitetsfond og en betingelse for at få penge fra fonden er, at det afsatte beløb på 900 mio. ikke overskrides.

- Vi ønsker ikke at skære i andre dele af udbygningen af sygehuset i Kolding. Derfor vælger vi at udbyde på ny. Da vi lavede udbuddet, mente vi, at projektet var så stort og komplekst, at vi skulle have de helt store entreprenører på banen. Det kan vi nu se var et forkert valg.  Deres tilbud er simpelthen for dyre. Som én af flere ting overvejer vi nu at vende tilbage til vores oprindelige ambition og dele udbuddet op i mindre bidder. Det betyder, at mindre og dermed flere entreprenører kan byde på de forskellige projektdele. Derved øger vi konkurrencen og kan på den måde få prisen ned, siger Jens Elkjær, der er sundhedsdirektør i Region Syddanmark.

Ingen ændringer i det overordnede projekt

Det er ikke planen, at der skal ændres i det overordnede projekt, som blev præsenteret i september 2010.

- Som udgangspunkt vil vi ikke ændre i vinderprojektet. Vi vil gå ind og justere hist og her og for eksempel se på valg af byggematerialer - kan vi eventuelt vælge billigere materialer nogle steder. Når vi på den måde har været projektet igennem, udbyder vi på ny, siger Jens Elkjær.

Et halvt års forsinkelse

Region Syddanmark regner med, at det nye udbud kan komme til at forsinke projektet op til et halvt år. Hvis det holder, kan denne del af udvidelsen af sygehuset i Kolding stå færdig i slutningen af 2015. Det betyder, at det nye akutsygehus i Kolding kan stå helt færdigt i slutningen af 2016 eller starten af 2017.

Fakta om FAM og sengebygning

Ifølge planen skal den fælles akutmodtagelse være på 7000 kvadratmeter. Her er både tale om ombygning af eksisterende bygninger og nybyggeri. Den nye sengebygning bliver på seks etager og i alt 18.000 kvadratmeter. Den bygges oven på den eksisterende bygning.

Yderligere oplysninger:

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU02V