Skip til primært indhold

Region Syddanmark lærer af de sygemeldte

De mest syge efterlyser mere hjælp fra deres leder

Nogle er mere syge end andre. Og hvis man spørger de mest syge, hvordan de kommer hurtigere tilbage i job, svarer de fleste, at ledere skal være opmærksomme og følge op.

Desuden vil de syge gerne have løbende samtaler med lederen, og de ønsker muligheder for midlertidige tilpasninger i arbejdstid og opgaver. Det fremgår af en rapport om sygefraværet blandt de 10 pct. af Region Syddanmarks ansatte, der har flest sygedage. Rapporten er bestilt af Region Syddanmarks Hovedudvalg og lavet af CABI, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, som en del af en indsats for at nedbringe sygefraværet blandt Region Syddanmarks 26.000 ansatte.

Det er usædvanligt at spørge en stor gruppe sygemeldte om deres sygdom, og i dag er regionsdirektør Mikkel Hemmingsen glad for, at man gennemførte undersøgelsen, der er holdt helt anonym.

- Vi sætter naturligvis først og fremmest ind over for sygefravær, fordi vi som virksomhed bliver mere effektiv, når sygefraværet sænkes, og der er trivsel i medarbejdergruppen. Det kommer regionens økonomi og borgere til gode, siger han.

- Når det så er sagt, bliver vi netop kun mere effektive ved at have glade og tilfredse medarbejdere, der trives, og det er de næppe, når de er sygemeldte. Når vi ser helt konkret på deltagerne i undersøgelsen, kan vi se, at en femtedel af dem har så meget sygefravær, at de er i reel risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. Dem har vi et særligt ansvar for at hjælpe, siger han.

Helt normalt sygefravær

1200 medarbejdere - det vil sige 51 pct. af de adspurgte - har udfyldt skemaet og sendt det retur. Det er ifølge rapportens forfattere en høj svarprocent. Når godt halvdelen kan anses for at være mange, skal man tænke på, at der skal svares med et brev på et kontroversielt emne uden mulighed for at sende en rykker.

Svarprocenten glæder Lone Rasmussen, der som næstformand i Hovedudvalget er medarbejdernes repræsentant.

- Jeg er glad for, at en stor gruppe langtidssygemeldte medarbejdere har valgt at svare på skemaet og dermed giver os et rigtig godt indblik i, hvad der kunne have været gjort bedre for dem og deres situation, siger Lone Rasmussen.

Rapporten anbefaler for eksempel at gøre lederne bedre til at gå i dialog med den sygemeldte. Det skal fremover foregå som ledelsestræning frem for ledelsesteori.

Lone Rasmussen sætter pris på de konkrete forslag, som hun synes giver gode muligheder for, at Region Syddanmark kan lære af de sygemeldte.

- Nu har vi fået syn for sagen, og kan se, hvad vi skal gå gang med, siger hun.

Rapportens konklusioner ligger meget tæt op ad undersøgelsen Den Sundeste Ledelse, hvor Region Syddanmark kortlagde fællestræk hos ledere i afdelinger med lavt sygefravær og stor tilfredshed blandt medarbejderne.

Et af fællestrækkene er ”rettidig problemløsning”, hvor ledere straks reagerer og prøver at finde en løsning, hvis de bliver opmærksom på et kritisk problem i den daglige drift eller mistrivsel. Konklusionen om mere kontakt mellem leder og medarbejder understøtter det initiativ, regionen allerede har sat i værk, hvor en medarbejder bliver kontaktet af sin chef på første, femte og 15. sygedag.

FAKTA:

De 10 pct. af Region Syddanmarks ansatte med mest sygefravær i 2011 er blevet bedt om anonymt at udfylde et spørgeskema om deres sygdom, og hvordan de kunne være kommet hurtigere tilbage på arbejde – og om de kunne være hjulpet tilbage på en bedre måde, så man undgår flere sygemeldinger.

De adspurgte står for 60 pct. af sygefraværet i organisationen.

De syge medarbejdere fejler nogenlunde det samme, som ses i andre nationale undersøgelser. 34 pct. havde fysiske lidelser i bevægeapparatet, mens 23 pct. havde psykiske lidelser og mistrivsel.

Næsten uanset fraværsårsag (fysisk eller psykisk lidelse) peger de på de samme tiltag: Lederen skal være opmærksom tidligere, der skal være midlertidige tilpasninger af arbejdstid og arbejdsopgaver, og lederen skal have flere samtaler med den sygemeldte.

APPFWU01V