Skip til primært indhold

Region Syddanmark vil have hjertestartere registreret

Region Syddanmark går nu i brechen for at få registreret hjertestarterne i regionen, så den syddanske andel af de omkring 3.500 danskere, der hvert år rammes af hjertestop udenfor sygehusene kan få hurtig og effektiv hjælp.

Få minutter kan gøre forskellen mellem liv og død, når man bliver ramt af et hjertestop, og selvom der sjældent går langt tid til ambulancen eller akutbilen kommer, så kan en hjertestarter og førstehjælp gøre en stor forskel.

Derfor vil Region Syddanmark nu skriftligt opfordre regionens institutioner og kommunerne i regionen til at registrere hjertestarterne i størst muligt omfang, så regionens AMK-vagtcentral kan henvise borgerne til det livreddende værktøj, når de ringer 112.

- Hjertestarterne kan være en særdeles værdifuld tilføjelse, når det handler om at redde menneskeliv, og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at gøre dem tilgængelige og synlige for borgerne, siger formand for Region Syddanmarks Akut- og ø-udvalg Thyge Nielsen (V).

Registreringerne vil blive vist på www.hjertestarter.dk, hvor borgere hurtigt kan få et overblik over den nærmeste hjertestarter.

Tiltag bunder i rapport

Region Syddanmarks opfordring til institutionerne og kommunerne har rod i en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor styrelsen har gennemgået erfaringerne med hjertestarterne og kommer med anbefalinger for fremtiden:

  • Hjertestartere bør placeres steder, hvor der er høj risiko for hjertestop
  • Hjertestarterne bør sættes op i områder, hvor ambulancer og andet beredskab har relativt lange responstider. Det bør derudover placeres på velkendte steder såsom ved bytorve, hæveautomater og postkasser
  • Hjertestarterne bør registreres centralt, og offentliggøres på www.hjertestarter.dk
  • Eventuelle uddannelser i brugen af hjertestarterne skal følge internationale og nationale anbefalinger
  • Der bør udarbejdes en model for, hvordan man aflæser data fra anvendte hjertestarter, så det kan indgå i den videre behandling af patienten. 

Foruden opfordringen til institutionerne og kommunerne, vil Region Syddanmark se på, om der kan ske udbredelse af aflæsningen af hjertestartere, så der bliver aflæst data fra alle hjertestartere, der har været i brug i Region Syddanmark. Der er opstartet aflæsning af hjertestartere på Odense Universitetshospital.

Fakta

Undersøgelser viser, at 74 procent af hjertestoppatienterne overlever uden mén, hvis de får hjælp med en hjertestarter indenfor tre minutter.

Region Syddanmark har siden 2007 finansieret og betalt driftsudgifter til en hjertestarter på beboede småøer uden broforbindelse, hvis der kan dannes en frivillig førstehjælpsgruppe. I 2011 har regionen udvidet finansieringen til at omfatte de landfaste befolkede områder i regionen, hvor regionens præhospitale indsats tager længst tid om at komme frem: enderne af Langeland, Kegnæs og Rømø. I alt støtter regionen 11 frivillige førstehjælpsordninger med hjertestartere.

Yderligere informationer

Thyge Nielsen (V), formand for Akut- og ø-udvalget, Region Syddanmark, mobil 20 31 36 24

Jens Elkjær, Sundhedsdirektør, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU02V