Skip til primært indhold

Rabataftale mellem Syddanmark og Midtjylland

Region Syddanmark og Region Midtjylland indgår aftale om at behandle hinandens patienter til en reduceret pris.

Med en ny aftale om patientbehandling, som det syddanske regionsråd nikkede ja til på regionsrådsmødet den 26. marts 2012, fjernes en barriere for patienternes fri bevægelighed over regionsgrænsen mellem Syddanmark og Midtjylland.

- Region Syddanmark kan nu iføre sig førertrøjen, når vi snakker sundhedssamarbejde på tværs af regionsgrænserne. Med aftalen har Region Syddanmark nemlig som den eneste region i Danmark formelle sundhedsaftaler med alle fire øvrige regioner i landet. Hertil kommer at vi også samarbejder med tyskerne om sundhed, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Rabatter på 10 og 30 procent

Aftalen indebærer, at de to regioner giver hinanden 10 procents rabat på prisen på højt specialiserede behandlinger. På de knapt så specialiserede behandlinger gives der 30 pct. rabat i forhold til den såkaldte DRG-takst. DRG-taksten er en landsdækkende gennemsnitspris for patientbehandlinger. For patienter, der bor tæt på et sygehus i en anden region, gælder dog særlige regler. Ifølge aftalen gives der 10 procent rabat for den type patienter. Begrundelsen for den lidt mindre rabat for disse patienter er, at de hører til de pågældende sygehuses naturlige optageområde.

Udover rabataftalen med Midtjylland har Region Syddanmark en lignende aftale med Region Nordjylland. Hertil kommer en aftale med Region Sjælland, som både omhandler rabat og fagligt samarbejde. Endeligt har regionen en aftale med Region Hovedstaden om, at Rigshospitalet samarbejder med Odense Universitetshospital om højt specialiseret behandling.

Størsteparten af patienterne skal behandles i Syddanmark

- Vi ønsker, at syddanske patienter skal have den bedst mulige behandling. Og vi ønsker, at størsteparten af patienterne kan få den behandling i Region Syddanmark. Når patienterne skal krydse en regionsgrænse, har vi nu aftaler med alle de andre regioner, om at det kan ske på en smidig måde, siger regionsrådsformand Carl Holst.

Aftalerne mellem Region Syddanmark og de øvrige regioner har ikke nogen indflydelse på, at patienter i Danmark som udgangspunkt har frit sygehusvalg. Hvis en patient af personlige eller andre årsager ønsker at blive behandlet på et specifikt sygehus udenfor regionen, kan de til enhver tid blive det.

Regionsrådet i Region Midtjylland godkendte aftalen den 21. marts i år. Aftalen træder i kraft pr. 1. januar 2012.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU02V