Skip til primært indhold

Nyt universitetshospital og nyt fakultet skal falde ind i landskabet

Omkring 70 deltagere var mødt frem, da der i går blev holdt møde om hvordan det nye universitetshospital og det nye sundhedsvidenskabelige fakultet vil påvirke det omgivne miljø.

Det nye universitetshospital i Odense, der bliver Danmarks største helt nye sygehus, kommer til at påvirke miljøet på en lang række felter. Det samme gør det nye sundhedsvidenskabelige fakultet, som skal binde universitetshospitalet sammen med det nuværende Syddansk Universitet.

I går havde Naturstyrelsen, Nyt OUH og Syddansk Universitet inviteret interesserede til møde for at skyde gang i undersøgelsen af, hvordan det kommende mega-projekt vil påvirke det omgivende miljø.

- Der bliver tale om det største samlede byggeri i Region Syddanmark nogensinde, og selvfølgelig vil det påvirke det omgivne miljø. Men vi har valgt et projekt som i høj grad bliver en del af landskabet. Ved at skabe en masse åbne kiler ind mellem bygningerne vil vi trække det grønne landskab ind i hospitalet. Der bliver også etableret nye søer som en del af projektet, hvor vandet kommer fra sygehusets tage og parkeringspladser. I det hele taget er NYT OUH et meget grønt projekt, der kommer til at hænge godt sammen med det omgivne miljø, siger regionsrådsformand Carl Holst (V)

Oaser af grøn og blå natur

- Vi skaber en unik forening af et universitetshospital og et flerfakultært universitet i smukke omgivelser. Der er i et område af byen, der er i rivende udvikling og som udstråler dynamik og liv – og samtidig vil vi omkring projektet dyrke den ro og kilde til fordybelse, som oaser af grøn og blå natur giver både medarbejdere, studerende og gæster, siger rektor ved Syddansk Universitet Jens Oddershede.

Naturstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Hensigten er at belyse og vurdere anlæggets direkte og indirekte virkninger på miljøet, herunder virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima og landskab og samspillet mellem disse faktorer.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet, mobil 40 40 10 97

Fakta

Det nye universitetshospital bliver placeret mellem Syddansk Universitet og motorvejen. Nyt OUH bliver bygget sammen med universitetet via et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet til 1 mia. kr., som staten bygger. Selve Nyt OUH kommer til at koste 6,3 mia. kr. Dertil kommer psykiatrien til 0,6 mia. kr. Alt i alt skal der altså bygges 280.000 m2 for 7,9 mia. kr. Det bliver det største byggeri i Region Syddanmark nogensinde. Når byggeriet er færdig vil gåturen fra den ene ende af Syddansk Universitet gennem det nye sundhedsvidenskabelige fakultet til den anden ende af Nyt OUH svare til gåturen fra Kongens Nytorv til Rådhuspladsen i København. Første spadestik tages i 2015, og efter planen tages det sundhedsvidenskabelige fakultet i brug i 2018 og Nyt OUH og psykiatrien i 2021.

Yderligere information om VVM-processen kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk  - Gå ind under VVM – annonceringer.

APPFWU01V