Skip til primært indhold

OUH opruster på intensivafdelingerne

Odense Universitetshospital har 9. maj indviet nye opvågningspladser på intensivafdelingerne ved hjælp af penge fra regionsrådet.

En massiv investering i Odense Universitetshospital (OUH) blev 9. maj 2012 meget konkret, da intensivafdelingerne på OUH kunne indvie et nyt intensiv- og opvågningsafsnit. Indvielsen er den foreløbige kulmination på Region Syddanmarks intensivoprustning på universitetshospitalet. Siden regionernes dannelse har Region Syddanmark afsat penge til i alt 17,5 nye intensivpladser på OUH.

- Indvielsen af de nye afsnit på OUH er et væsentligt skridt på vejen mod et universitetshospital i absolut topklasse. Og jeg er rigtig glad for, at medarbejderne får nogle gode fysiske rammer, der kan være med til at løfte kvaliteten, indtil vi flytter ind på Nyt OUH i 2021, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Travlhed har skabt behov

Region Syddanmark indgik i august 2010 en samarbejdsaftale med Region Sjælland om behandling af sjællandske patienter på OUH. Dette kombineret med, at OUH generelt behandler flere patienter, der har behov for højt specialiseret behandling, en stigning i det samlede antal operationer og det i forvejen begrænsede antal intensivpladser har betydet, at hospitalet ikke har haft pladser nok.

- Kapaciteten på intensivområdet har fra før regionernes tid været for lille på OUH, og nye udfordringer har betydet, at der i de seneste år er kommet endnu mere tryk på intensivafdelingerne. Vi har i regionsrådet med investeringerne vist, at vi har store ambitioner på OUH’s vegne, og at vi er villige til at investere, hvis der er behov for det, siger Carl Holst.

Penge fra regionsrådet

Regionsrådet bevilligede således i marts 2011 penge til 3,5 ekstra intensivsenge på OUH for at imødegå det øgede pres, som aftalen med Region Sjælland ville generere. De ekstra pladser er allerede i brug.

Derudover bevilgede regionsrådet på regionsrådsmødet i september 2011 57 millioner kroner til en udvidelse af intensiv- og opvågningskapaciteten på OUH, hvor man gennem en ombygning af de eksisterende bygninger ville skabe plads til 10 ekstra intensivpladser og 12 ekstra opvågningspladser.

Åbningen af det nye opvågningsafsnit den 9. maj 2012 markerer afslutningen på ombygningsprojektet, men OUH har løbende gennem det seneste år udvidet intensivkapaciteten, således at afdelingerne på nuværende tidspunkt har etableret fire ekstra intensivpladser.

Intensivt arbejde forude

OUH skal etablere yderligere tre intensivpladser i midten af maj 2012, hvormed der samlet vil være etableret syv af de ti ekstra pladser. De resterende tre pladser forventes at blive etableret i løbet af 2012 i takt med den forventede efterspørgsel på behandling til af sjællandske patienter.

Yderligere information:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 2946 7125

APPFWU01V