Skip til primært indhold

Førstehjælp på fem minutter

31. maj 2012 indviede formanden for Region Syddanmarks Akut og Ø-udvalg Thyge Nielsen (V) den nye frivillige akuthjælperordning med smartphone GPS-system på Langeland. Det nye system vil kunne nedbringe tiden fra alarmopkaldet til en hjertestopspatient modtager livreddende behandling markant.

Tallene taler deres eget klare sprog. Efter et hjertestop falder overlevelseschancerne med 10 pct. per minut, der går. Og på Langeland er man om nogen klar over, hvor afgørende tiden lige efter et hjertestop er. På øen tager det i gennemsnit 12 minutter for en ambulance at nå frem. Det Europæiske Råd for Genoplivning anbefaler, at der højst går, fem minutter, før en ambulance med lægefagligt personale ankommer til et hjertestop.

Ved et arrangement 31. maj 2012 indviede formanden for Region Syddanmarks Akut og Ø-udvalg, Thyge Nielsen (V), den nye akuthjælperordning. Et GPS-system installeret i mobiltelefonen sikrer, at de personer, der er geografisk tættest på f.eks. en patient med hjertestop, tilkaldes først. Og med det nye GPS-system kan de frivillige førstehjælpere være fremme hos patienterne på ca. fem et halvt minut, hvilket er en markant forbedring i forhold til før GPS-systemet blev indført.

- I regionsrådet har vi siden 2007 igangsat en række initiativer for at skabe tryghed i regionens yderområder. Vi har ydet støtte til frivillige akuthjælperordninger på småøer uden broforbindelse. Og med hjælp fra statens pulje til sundhedsindsatser i yderområder, har regionen i 2011 og 2012 givet støtte til etablering af frivillige førstehjælperordninger de steder i regionen, hvor det tager længst tid for regionens præhospitale indsats at komme frem, som det nordligste og sydligste Langeland, sagde formanden for Akut og Ø-udvalget i Region Syddanmark, Thyge Nielsen, i sin indvielsestale.

Indvielse af den nye ordning

I Danmark går udviklingen imod en centralisering af akutbehandlingen på færre sygehuse. Den centralisering medfører et behov for præhospital oprustning. Siden 2007 har Region Syddanmark udbygget beredskabet med ambulancer, akutbiler med paramedicinere og akutlægebiler. Den 1. maj 2012 præsenterede regionen desuden en ny aftale med Region Sjælland og Region Hovedstaden om, at akutlægehelikopteren i Ringsted nu også dækker Det Sydfynske Øhav.

På Langeland er Region Syddanmark allerede en del af et samarbejde med Langeland Hjertestarterforening og Langeland Kommune. Langeland Hjertestarterforening har stablet en unik hjertestarterordning på benene. Her rykker frivillige ud ved hjertestop, men den nye akuthjælperordning er en udbygning af den oprindelige hjertestarterordning på to centrale områder:

- For det første tilkaldes de akuthjælpere, der er tættest på 1-1-2 hændelsen, nu via det nye GPS-system på en mobiltelefonapplikation. For det andet rykker de frivillige akuthjælpere ikke kun ud til 1-1-2-opkald om hjertestop, men generelt til 1-1-2-opkald på Langeland, i de tilfælde hvor AMK-vagtcentralen i Odense vurderer, at de frivillige akuthjælpere kan gøre en forskel, inden ambulance, akutbil, akutlægebil og/eller helikopter når frem, sagde Thyge Nielsen.

Udover formanden for Akut og Ø-udvalget Thyge Nielsen (V) talte borgmester i Langeland Kommune, Bjarne Nielsen (V), og formanden for Langeland Hjertestarterforening, Henrik Schakow, for de fremmødte gæster på Banjen i Lohals.

Livsvigtige minutter

Det afgørende element i førstehjælpen ved et hjertestop er tidshorisonten. Derfor er der også klare retningslinjer for, hvordan de 180 frivillige førstehjælpere på Langeland skal agere, når alarmen går. De har alle sammen en mobiltelefon med GPS-systemet installeret. Når alarmen går, sender alarmcentralen en sms til de ni førstehjælpere, der er nærmest patienten.

De første tre, der melder tilbage, at de er klar til at hjælpe, får tildelt en klar rolle. Den første, der ankommer, skal straks gå i gang med hjertemassage. Den anden førstehjælper får via GPS-rutevejledning at vide, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret. Den skal derefter hentes og bringes til patienten. Den tredje hjælper, der melder sig klar, får besked på at assistere den første med hjertemassage og samtidig stå for kontakten til alarmcentralen.

Den nye ordning er blevet til i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Odense Universitets Hospital, Dansk Selskab for Akut Medicin, Langelands Hjertestarterforening og Region Syddanmark.

Yderligere information:

Formand for Akut og Ø-udvalget, Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V) mobil: 2031 3624
Formand for Langeland Hjertestarterforening, Henrik Schakow, mobil: 2991 4445
Borgmester for Langelands Kommune, Bjarne Nielsen (V), mobil: 5170 9639
Direktør i Sundhed, Region Syddanmark, Per Busk, mobil: 2172 6687

APPFWU02V