Skip til primært indhold

Region Syddanmark: Inviterer private aktører til dialog om byggeriet af det psykiatriske sygehus i Vejle som OPP-projekt

Region Syddanmark er i fuld gang med at undersøge markedet for at opføre det kommende psykiatriske sygehus i Vejle som et OPP projekt; et partnerskab mellem regionen og private interessenter.

Det bliver Danmarks første OPP sygehusprojekt, og nu indbyder regionen entreprenører, pensionskasser, finansieringsselskaber og operatører til dialog om anlæg, finansiering og drift af det nye psykiatriske sygehus.
 
Den 30. januar i år besluttede regionsrådet, at det nye psykiatriske sygehus i Vejle som udgangspunkt skal bygges som et OPP projekt, og at der anvendes konkurrencepræget dialog som udbudsform.

Invitation til private aktører

Og som sagt, så gjort: Nu inviterer Region Syddanmark bl.a. via en landsdækkende annoncekampagne interesserede aktører til at deltage i en såkaldt teknisk dialog forud for udbuddet af OPP-projektet.
 
- Dels ønsker vi at blive klogere på, hvordan projektet kan udføres til størst mulig gavn for borgerne i regionen både økonomisk og med hensyn til de fysiske rammer – dels vil vi udfordre de potentielle OPP-aktører på, hvordan den rette OPP-model skal være, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

OPP fremmer innovation

I England og Sverige har partnerskaber mellem det offentlige og det private vist sig at kunne skabe endnu mere innovative løsninger. Det vil Region Syddanmark efterprøve i Vejle-projektet. Og så giver OPP løsningen regionen mulighed for at komme hurtigt i gang med det nye sygehus.
 
- Vores anlægsrammer ville ikke give plads til at bygge sygehuset på traditionel vis de næste mange år, men på denne måde kan vi komme i gang med det samme, siger Carl Holst.

På skuldrene af en succes

I forhold til det nye OPP-sygehusprojekt står Region Syddanmark på skuldrene af en solid OPP-succes, for lørdag den 31. marts i år kunne Carl Holst i selskab med transportministeren indvie Danmarkshistoriens første OPP-motorvej mellem Kliplev og Sønderborg. Motorvejen blev færdig halvandet år før tid og til en lavere pris end forventet.
 
- Nu undersøger vi mulighederne for at opføre det nye psykiatrisygehus i Vejle som Danmarks første store sygehus-OPP og agter at gå i gang, så det nye sygehus kan stå færdigt i 2016, siger regionsrådsformand Carl Holst, som ser frem til at mødes med de interessenter, der ønsker at være en del af Danmarkshistorien inden for OPP-sygehusbyggeri.

Fakta

  • OPP står for offentligt-privat partnerskab og går typisk ud på, at offentlige og private aktører går sammen om at løfte større offentlige anlægsprojekter
  • Når Region Syddanmark indgår kontrakt med et OPP-selskab om at bygge og drifte det nye psykiatrisygehus i Vejle, betyder det, at der indgås aftale om projektering, finansiering, etablering og efterfølgende bygningsdrift og -vedligeholdelse af psykiatrisygehuset i en årrække
  • Med hensyn til økonomien betaler Region Syddanmark først til sygehuset, når det står færdigt, og så betales der typisk et fast årligt beløb, så længe kontrakten løber
  • Den tekniske dialog vil fokusere på finansiering af projektet i anlægs- og driftsfasen, aftalens løbetid og vilkår for offentligt tilbagekøb, kommentarer til standardkontrakten, drøftelse af drifts-, service og forsyningsopgaver og konkrete risici og risikodeling mellem den offentlige og den private part samt prisfastsættelse af risici

Baggrund

Region Syddanmark fik i august 2011 grønt lys til OPP- sygehusprojektet i form af en deponeringsfritagelse på 100 millioner kroner fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium. Dispensationen betyder, at regionen ikke skal deponere de op mod 100 millioner kroner inden byggeriet går i gang.
 
Regionen afholder teknisk dialog den 29. -31. august.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

APPFWU01V