Skip til primært indhold

Region Syddanmark sparer 8 millioner på at nedbringe sygefravær

På regionsrådsmødet mandag kunne regionsrådet i Region Syddanmark for første gang gøre status over en indsats, der skal nedbringe sygefraværet. Tallene taler deres eget tydelige sprog: Det går faktisk ret godt.

Hvis man sammenligner sygefraværet i månederne fra januar til oktober i 2012 med samme periode sidste år, er fraværsprocenten i Region Syddanmark faldet fra 4,60 pct til 4,20 pct. Det giver et fald i udgifter på otte millioner kroner, når man fraregner sygedagpengerefusionen.

- Når vi vil nedbringe sygefraværet, tager vi naturligvis hensyn til vores ansatte, for det er ikke mindst i deres interesse med et lavt sygefravær. Men der er også et rent økonomisk aspekt, for det lavere sygefravær frigiver ressourcer til at løse kerneopgaven til gavn for borgere og patienter: Det er jo det, vi er her for, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Syv initiativer

Region Syddanmarks indsats bygger på syv initiativer. Initiativerne handler først og fremmest om systematisk ledelsesmæssig opfølgning ved sygefravær, bl.a. med en 1-5-15 model. Region Syddanmark tog også det usædvanlige skridt at se på de 10 pct. af de ansatte, der havde mest sygefravær. De stod for ikke mindre end 60 pct. af sygefraværet, og derfor er det værd at interessere sig for, hvordan de mest syge medarbejdere kan hjælpes bedst. Undersøgelsen har vist, at netop den tætte ledelsesmæssige kontakt og den tidlige opmærksomhed er afgørende faktorer. Regionen er altså på rette vej, hvad sygefraværstallene også vidner om.

En af de væsentligste faktorer i at nedbringe det samlede sygefravær har været OUH, hvor man har arbejdet med alle syv tiltag.

- Der er selvfølgelig masser af udefrakommende faktorer som for eksempel influenzaepidemier, men jeg er glad for, at vi her på OUH kan vise, at man kan nå langt med en fælles, dedikeret indsats, siger administrerende sygehusdirektør på Odense Universitetshospital Jane Kraglund.

Hun forklarer, at man på sygehuset har arbejdet med at nedbringe sygefraværet i et år.

- Der har været en stor indsats, som vi har forankret i både fælles og lokale MED-Udvalg, og vi har formuleret en sygefraværspolitik, som er implementeret hen over foråret 2012, siger hun.

Yderligere kommentarer:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210
Adm. Sygehusdirektør Jane Kraglund, Odense Universitetshospital, telefon 2899 3240

Fakta:

Region Syddanmark vi nedbringe sygefraværet fra 5,1 til 4,1 pct inden 2015. Det skal ske gennem syv initiativer:

1) Proaktiv ledelse når en medarbejder er i risiko for at blive sygemeldt.
2) 1-5-15 model, hvor lederen systematisk har kontakt med den sygemeldte medarbejder.
3) Løbende vurdering – senest ved 40 sygedage på et år - af muligheder for at en sygemeldt medarbejder vender helt eller deltvist tilbage i job.
4) Videreudvikling af lederes it-mæssige overblik over sygefravær
5) Målrettede lederuddannelser
6) Lokal udvikling af incitamentsstruktur for ledere til at nedbringe sygefraværet
7) Særligt fokus på at få de 10 % af medarbejderne, der tegner sig for 60 % af sygefraværet tilbage i job.

APPFWU02V