Skip til primært indhold

Psykiatrien i Esbjerg klar til udbygning

Straks efter årsskiftet går den døgnpsykiatriske funktion i Esbjerg i gang med en omfattende ombygning og udvidelse af faciliteterne.

I alt skal der om- og udbygges for 235 mio. kr., og opgaven skal løses af entreprenørfirmaet NCC, som Region Syddanmark netop har valgt til at stå for byggeriet, mens arkitektfirmaet Arkitema K/S tidligere er blevet udpeget som rådgiver på byggeriet.

Projektet skal samle nuværende døgnfunktioner i Esbjerg og Hviding ved at oprette nye sengeafsnit med et øget antal senge, ligesom der skal ske en generel opgradering af de fysiske rammer til tidssvarende standarder på området.

Byggestart efter nytår

Byggeriet af den første etape, som omfatter nybygning af tre sengeafsnit og en ny servicebygning, indledes den 2. januar, og lokaliteterne ventes klar til indflytning allerede i marts i det nye år.

Etape 2, der er en omfattende ombygning af eksisterende sengeafsnit, hovedbygningen og etableringen af nye udearealer, indledes i marts 2014, og det er planen, at faciliteterne kan tages i brug godt et år herefter.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) ser frem til, at man over de kommende år kan samle de psykiatriske sengeafsnit fra det eksisterende psykiatricenter i Hviding og Esbjerg i nye og velrenoverede rammer i Esbjerg.

- Når det færdige psykiatricenter i Esbjerg stå klar vil det skabe optimale rammer for en sammenhængende psykiatrisk indsats for den enkelte patient, så vi støtter patienten i at leve et godt liv både her og nu og efter udskrivningen. Samtidig vil de nye rammer også være til stor gavn for pårørende og især medarbejderne, siger Carl Holst.

48 nye sengepladser

Udbygningen i Esbjerg betyder, at psykiatrisygehusets døgnfunktion udvides med 6.200 kvm., og at håndværkerne renoverer og moderniserer yderligere 11.000 kvm.  Dermed bliver der plads til tre nye døgnafsnit med i alt 48 pladser, og der bliver samtidig én indgang for akutte patienter, ligesom et tunnelsystem vil forbinde alle døgnafsnit med skadestuen og servicebygningerne. Samtidig lukkes døgnafsnittene i Hviding, når projektet er færdigt i 2015. I alt bliver der en mindre udvidelse af sengekapaciteten.

Endelig skal ambulante funktioner, der i dag har til huse i forbindelse med døgnfunktionen, i november 2013 samles i et nyt lokalpsykiatrisk center i Esbjerg.

Lyst og levende miljø

Freddie H. Madsen (O), der er formand for psykiatriudvalget i Region Syddanmark, glæder sig til at ud- og ombygningerne nu sættes i gang.

- Vi får et center, hvor vi kan behandle patienterne i et levende, lyst og åbent miljø, hvor indretningen også giver mulighed for, at patienterne i højere grad kan komme udenfor og være fysisk aktive. Samtidig kan både pårørende og patientnetværk inddrages som en naturlig del af behandlingen. Dermed lever vi op til alle vores anbefalinger i psykiatriplanen ”Fremtidens Psykiatri, siger Freddie H. Madsen.

Uændret kapacitet i byggeperioden

Anlægschef Torben Kyed Larsen fra Psykiatri- og Socialstaben hæfter sig samtidig ved, at behandlingskapaciteten kan fastholdes uændret gennem hele byggeprocessen, og at man under byggeplanlægningen i samarbejde med Arkitema K/S har skabt en god sammenhæng mellem funktionalitet og arkitektur både inde og ude.

Når byggemaskiner og håndværkere har forladt matriklerne ved Hospitalsvej og Gammel Vardevej primo 2015, vil Psykiatrien i Esbjerg råde over i alt 97 sengepladser, fordelt på 81 pladser til psykiatri og 16 pladser til et nyt gerontopsykiatrisk afsnit. Herudover vil der på grunden være en skadestuefunktion og børne- og ungdomspsykiatriske funktioner.

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, tlf. 4032 5210

Formand for psykiatriudvalget Freddie H. Madsen (O),Region Syddanmark, tlf. 2724 1020

Anlægschef Torben Kyed Larsen, Psykiatriens Anlægssekretariat, tlf. 2920 1021

APPFWU02V