Skip til primært indhold

Godt tre millioner kroner til at forebygge tvang i Region Syddanmark

Motion og fysisk aktivitet skal i højere grad tænkes ind i dagligdagen på psykiatriske afdelinger. Nu har Psykiatrien i Region Syddanmark fået godkendt et satspuljeprojekt, hvor medarbejderne i udvalgte afdelinger frem til 2015 skal forebygge tvang ved at inddrage fysisk aktivitet i behandlingen. Det syddanske projekt er en del af et nationalt projekt. Psykiatrisygehuset får til sin del 3.065.500 kroner fra regeringens satspulje.

- Medarbejderne på vores psykiatriske afdelinger skal være uddannede til at forebygge og håndtere konflikter, for tvang må aldrig blive en nem løsning på et behandlingsproblem. Region Syddanmark arbejder målrettet på at forebygge brug af tvang i behandlingen, og vi vil gøre hvad vi kan for at  leve op til den nationale målsætning om at reducere tvang med 20 pct. frem til 2015.  Via de regelmæssige opgørelser fra psykiatrisygehuset kan vi konstatere, at det går den rigtige vej. Det handler om konstant fokus i hverdagen, siger formand for psykiatriudvalget Freddie H. Madsen (O).

Seks af psykiatrisygehusets afdelinger deltager. Det er: Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle, Psykiatrisk Afdeling Svendborg, Psykiatrisk Afdeling Augustenborg, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg og Børne- og Ungdomspsykiatri Odense.

Projektleder skal uddanne kolleger

Generelt skal projektet understøtte, at medarbejdere og patienter tænker fysisk aktivitet som en naturlig del af hverdagen på den psykiatriske afdeling. Sygehuset ansætter i forbindelse med projektet en projektleder, der primært tilknyttes afdelingerne i Kolding og Vejle. Projektlederen skal støtte arbejdet med at fremme fysisk aktivitet og forebygge tvang i hele sygehuset. Det sker blandt andet ved at uddanne nøglepersoner, der på afdelingerne skal have særlig fokus på at motivere patienterne til at være mere fysisk aktive – også når man er indlagt.

Undervejs i projektet vil patienterne blive tilbudt fx gå- og cykelture, dans, rundbold, fodbold, afspænding og lignende.

Fakta

Sundhedsstyrelsen har bevilliget 3.065.500 kroner til satspuljeprojektet "Nedbringelse af tvang i psykiatrien ved brug af gennembrudsmetoden". Den syddanske indsats er en del af et nationalt projekt med 29 delprojekter.  Satspuljeprojekterne løber fra 2012-2015.

I psykiatrisygehuset vil screeningsredskabet BVC (Brøset Violence Checklist) understøtte arbejdet med at spotte patienter, som er i risiko for at blive udsatte for tvang. Også eftersamtaler og fokusgrupper skal indgå som en del af projektet.

Læs mere om satspuljeprojektet og om at forebygge tvang på www.psykiatrienisyddanmark.dk/tvang

Yderligere oplysninger

Freddie H. Madsen (O), formand for psykiatriudvalget, mobil 5083 1579
Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark, mobil 2010 1931

APPFWU02V