Skip til primært indhold

Region Syddanmark: Mere sundhed for de samme penge

De syddanske borgere skal indstille sig på, at de til næste år bliver mødt af et sundhedsvæsen, der i højere grad må prioritere i sine ydelser. De syddanske sygehuse skal nemlig behandle flere patienter for de samme penge.

Region Syddanmark har næste år cirka det samme antal kroner at løse sine opgaver for, som regionen har haft i år. Samtidig er der et krav fra regeringen om, at regionens sygehuse behandler flere patienter. Det er den bundne opgave for de 41 regionsrådsmedlemmer, der på regionsrådsmødet i dag tog fat på behandlingen af Region Syddanmarks budget for 2013.

-Regeringen stiller meget detaljerede krav til, hvor mange penge, vi må bruge, og hvor meget vi skal præstere for dem. Det er et meget kompliceret regnestykke, men det korte af det lange er, at vi til næste år skal levere mere for de samme penge. Det bliver en stor udfordring at få dæmpet væksten til det, vi har råd til, og det vi har aftalt med regeringen, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Loft over anlægsudgifter

Som en ny ting i forhold til regionernes budgetter for 2013 har regeringen også lagt et loft over regionernes anlægsbudgetter.

- For os betyder det, at flere af de investeringer, vi ellers havde planlagt at gå i gang med næste år, enten må finansieres over vores drift – eller udskydes til 2014. Det drejer sig blandt andet om nyt apparatur til sygehusene, siger Carl Holst

- Heldigvis har vi forberedt os godt på, at vores økonomi bliver snævrere i de kommende år. Vi har grundlæggende en sund økonomi. Det betyder også, at vi stadig kan træffe hurtige og fremadrettede beslutninger, når det er behov for det. Et eksempel er Danmarks største enkeltinvestering i solceller, som regionsrådet traf beslutning om lige før sommerferien, siger Carl Holst.

1. behandlingen af budgettet førte til en timelang debat i regionsrådet, hvor partierne lancerede deres budgetønsker. Højt på ønskesedlen hos mange partier står regional hjælp til letbane i Odense, bedre regional busdrift og bedre behandling af de sindslidende.

Region Syddanmarks budget for 2013 skal forhandles på plads i de kommende uger, så det kan vedtages på regionsrådsmødet den 24. september. De enkelte partigrupper har indtil mandag den 3. september til at komme med deres forslag til budgettet.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen, Region Syddanmark, mobil 29 20 11 50

Fakta

Region Syddanmarks 2013-bruttobudget er på 25 mia. kr. For de penge leverer 25.000 fuldtidsmedarbejdere sundhed, social- og psykiatriydelser og regional udvikling til 1,2 mio. syddanskere.

APPFWU01V