Skip til primært indhold

Flere p-pladser i Esbjerg

Et nyt p-hus ved sygehuset i Esbjerg står om få måneder klar til at blive taget i brug af sygehusets medarbejdere. 10. januar 2011, var der rejsegilde på byggeriet.

- For at patienter og pårørende skal kunne have oplevelsen af en tilfredsstillende behandling på vore sygehuse, skal alle fysiske og praktiske rammer være i orden. Det gælder også for p-forholdene - de skal kunne komme af med deres bil, sagde regionsrådsformand Carl Holst (V).

Rejsegilde på p-hus i Esbjerg, 10. januar 2011. Fra venstre ses: Direktør i 5E Byg, Per Jørgensen, regionsrådsformand Carl Holst,  regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen og sygehusdirektør  Bjarne Normark. Foto: Jørgen Diswal.

Rejsegilde på p-hus i Esbjerg, 10. januar 2011. Fra venstre ses: Direktør i 5E Byg, Per Jørgensen, regionsrådsformand Carl Holst, regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen og sygehusdirektør Bjarne Normark. Foto: Jørgen Diswal.

Det nye p-hus bygges i samarbejde mellem Region Syddanmark og Esbjerg Kommune og skal afhjælpe parkeringsproblemerne omkring Sydvestjysk Sygehus. Ved at flytte personalets parkering til p-huset, frigøres der pladser tæt på sygehuset til patienter og pårørende. P-huset etableres i tre plan og indeholder godt 600 pladser.

P-huset vil stå færdigt i marts i år.

Flere p-huse ved regionens sygehuse

Region Syddanmark vil skabe bedre og mere optimale parkeringsforhold på regionens sygehuse. Det kan være et stort problem for såvel medarbejdere, som pårørende og patienter at finde en p-plads. Så derfor er der gang i flere p-hus-byggerier i regionen. Et nyt p-hus er taget i brug på sygehuset i Vejle, og der er også et på vej i Odense. Det forventes at blive taget i brug i juli 2011.

-huset som det fremstår i januar måned. Under byggeriet er  der blevet kørt ikke mindre end 900 lastbiler væk fra bygge- grunden, alle fyldt med jord. Det skyldes blandt andet, at man  har sænket togskinnerne over en lang strækning.

-huset som det fremstår i januar måned. Under byggeriet er der blevet kørt ikke mindre end 900 lastbiler væk fra bygge- grunden, alle fyldt med jord. Det skyldes blandt andet, at man har sænket togskinnerne over en lang strækning.

Sådan kommer p-huset til at se ud: I midten af parkerings- huset er der en åben atriumgård som skaber et lyst og venligt  parkeringshus. Facaderne beklædes med en kombination af  perforeret alu-plade og et net, hvor der kan vokse planter  op omkring.

Sådan kommer p-huset til at se ud: I midten af parkerings- huset er der en åben atriumgård som skaber et lyst og venligt parkeringshus. Facaderne beklædes med en kombination af perforeret alu-plade og et net, hvor der kan vokse planter op omkring.

Det siger medarbejderne til p-huset:

Niels Andersen, teknisk afdeling:

- Jeg møder selv så tidligt om morgenen, at jeg sagtens kan finde en p-plads ved sygehuset, men jeg er da glad på vegne af vore patienter og de pårørende. Det gør mig heller ikke noget, at jeg fremover skal til at bruge p-huset. Det vil kun tage mig 2-3 minutter at gå over på sygehuset.

Medarbejderne Linette Finne, Niels Andersen og Jannie Holst  en tur på p-dækket.

Medarbejderne Linette Finne, Niels Andersen og Jannie Holst en tur på p-dækket.

Linette Finne og Jannie Holst, begge fællestillidsrepræsentanter på fuld tid:

- Vi får begge stor glæde af p-huset, for hvis man har været til et møde et sted i regionen, hvilket vi ofte er, og kommer til sygehuset senere end halv ni, så er det i dag stort set umuligt at finde en p-plads. Men det kan sikkert være en stor omvæltning for mange, at de nu skal til at bruge p-huset. Sådan er det med alle forandringer – det kræver omstilling, og lidt tid at vænne sig til det nye. Som tillidsrepræsentanter er vi med til at formidle medarbejdernes ønsker videre til ledelsen. Vi arbejder bl.a. på, at nattevagterne kan få lov til fortsat at parkere oppe ved sygehuset. Selvom der bliver belysning omkring p-huset, og måske også overvågning, så må de ikke føle sig utrygge ved at skulle gå her sent om natten.

Regionen bygger p-huse andre steder: Vejle p-hus er taget i  brug og det første spadestik til p-hus på OUH blev taget i efteråret.

Regionen bygger p-huse andre steder: Vejle p-hus er taget i brug og det første spadestik til p-hus på OUH blev taget i efteråret.

hanne.kopp@regionsyddanmark.dk

APPFWU02V