Skip til primært indhold

Sygehuset i Svendborg holdt rejsegilde

OUH Svendborg Sygehus er kommet et skridt nærmere åbningen af den nye Fælles Akutmodtagelse (FAM). Det skete, da Region Syddanmark i fredags havde rejsegilde på byggeriet, som forventes at stå færdig ved årets udgang. Den nye Fælles Akutmodtagelse skal fungere på Svendborg Sygehus, indtil det nye universitetshospital i Odense forventes at være færdigt i 2018.

- Vi arbejder frem mod en ny måde at modtage akutte patienter på. Den måde, behandlingen forløber på, bliver anderledes. Den akutte patient bliver mødt af de bedste eksperter med det samme og hele døgnet rundt, sagde regionsrådsformand Carl Holst (V) til rejsegildet

Efter regionsrådformand Carl Holst (V) havde indviet rejsegildet ved at slå med en hammer på brækjernet, blev det tid til taler. Foto: Jørgen Diswal

Efter regionsrådformand Carl Holst (V) havde indviet rejsegildet ved at slå med en hammer på brækjernet, blev det tid til taler. Foto: Jørgen Diswal

Specialsygehus i sigte

Da det første spadestik til den nye akutmodtagelse blev taget 25. juni sidste år var tankerne for OUH Svendborg Sygehus anderledes. Siden har regionsrådet opgivet planen om et akutsygehus i Svendborg, da det var regeringens ekspertpanel – det såkaldte Erik Juhl-udvalgs – betingelse for den endelig ansøgning om et nyt universitetshospital i Odense, Nyt OUH. Svendborg Sygehus skal udvikles til et specialsygehus med en stor medicinsk afdeling og en stor afdeling for planlagt kirurgi.

- Vi er i regionsrådet fast besluttede på at bevare et stærkt sygehus i Svendborg, hvor der fortsat vil være mange funktioner, sagde Carl Holst (V).

Fakta

Den nye Fælles Akutmodtagelse (FAM) etableres ved en ombygning af cirka 2000 kvm i sygehusets bygning 35 og en nybygning på 2.916 kvm fordelt på fire etager i forlængelse af bygning 35.

Udover medicinske patienter skal specialsygehuset fremover også tage sig af forskellige kirurgiske patienter, der bliver indkaldt til operation. OUH Svendborg Sygehus vil yderligere rumme en stor dagkirurgisk funktion, et mindre antal ambulante funktioner og en skadestuefunktion med lægelig backup.

APPFWU02V