Skip til primært indhold

Psykiatrien i Esbjerg skal udbygges og moderniseres for 235 mio.

Byggekraner bryder horisonten, bulldozerne brøler og håndværkere myldrer på byggepladserne. Over det meste af Syddanmark kan man se resultaterne af regionsrådets bestræbelser på at skabe et moderne sundhedsvæsen. Og på regionsrådsmødet tirsdag 26. april kom endnu et byggeri tættere på realiseringen.

Samling af psykiatriske sengepladser

Et enigt regionsråd godkendte finansieringen af en udbygning af den døgnpsykiatriske funktion i Esbjerg til en værdi af 235 millioner kroner.

Byggeprojektet samler døgnfunktionerne, opretter et fremtidigt sengeafsnit med et øget antal senge og opgraderer de fysiske rammer til moderne standarder. Dermed vil anbefalingerne i psykiatriplanen for det vestjyske område være gennemført.

- Vi har i Region Syddanmark besluttet os for at harmonisere de psykiatriske tilbud og gennemføre standarder, så vi fortsat kan levere behandling af en høj kvalitet. Derfor skal vi også være villige til at skyde mange penge i byggerier som det i Esbjerg, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Ny sengeafdeling

Den døgnpsykiatriske funktion vil samle de psykiatriske sengepladser i Hviding og Esbjerg og udvide antallet af sengepladser. Derudover vil udbygningen betyde, at regionen opretter en sengeafdeling for aldersbetingede psykiske lidelser – den såkaldte gerontopsykiatri.

- Gode fysiske rammer har stor betydning for psykiatriske patienters behandling, og med vores udbygning og ombygning i det vestjyske vil vi få optimale vilkår for at hjælpe disse mennesker, siger Carl Holst.

Udbygningen betyder, at den døgnpsykiatriske funktion udvider med 6.200 kvadratmeter, og at håndværkerne renoverer og moderniserer de resterende 11.000 kvadratmeter.

Ambulant psykiatri skal være lokal
De ambulante psykiatriske funktioner, der i dag har til huse i forbindelse med døgnfunktionen, skal som led i Region Syddanmarks psykiatriplan samles i en lokalpsykiatri i Esbjerg.

Region Syddanmark forventer at tage hele byggeriet i brug fra oktober 2014, og næste skridt på vejen bliver at finde en byggerådgiver til projektet.


Fakta

Byggeprogrammet lægger op til følgende væsentlige elementer i byggeprojektet:

  • Tre nye sengeafsnit på i alt 46 senge
    Én indgang for akutte patienter gennem kobling af modtagelse for tvangsindlæggelser til den nuværende skadestue
  • En ny samlet gerontopsykiatrisk funktion med ambulatorium og sengeafsnit koblet tæt sammen
  • Optimeret logistik gennem etablering af tunnelsystem, der forbinder alle sengeafsnit med skadestue/ECT og servicebygningen og sikrer, at al vare- og sengetransport kan ske diskret og nemt uden for de offentlige områder i bygningen
  • Tilpasning af de eksisterende sengeafsnit til standarder i Generalplanen
    Fokus på ”psykiatri i bevægelse” blandt andet gennem flere aktivitetsmuligheder i og uden for sengeafsnittene. Herunder etablering af en mindre hal
  • Tilpasning af hovedbygningen, så den kan fungere som både samlingspunkt, forbindelsesled og hovedfærdselsåre for den psykiatriske afdelings patienter, pårørende og personale
  • Nybygninger, der lever op til lavenergiklasse 2015 (50 procents reduktion i energiforbrug) og andre tiltag til reduktion af de øvrige driftsudgifter.
APPFWU02V