Skip til primært indhold

Også kraftig forurening ved grube 3-4 i Kærgård Plantage

Grube 3 og 4 i Kærgård Plantage ligner grube 1 og 2, når det kommer til forureningsgraden. Til gengæld er forureningsgraden af grube 5 og 6 væsentlig mindre til trods for, at de to gruber arealmæssigt er markant større end grube 1-4.

Det viser en netop gennemført undersøgelse af grube 3-6, som Region Syddanmark har fået foretaget, og som udvalget for Regional Udvikling i dag blev orienteret om.

- Jeg er glad for, at vi nu har fået skabt overblik over den forurening, der er tilbage i gruberne i Kærgård Plantage. En indsats over for forureningen ligger imidlertid ikke inden for regionens ansvar. Derfor tager vi nu en politisk kontakt til miljøminister Karen Ellemann for at orientere hende om resultaterne, siger Lasse Krull (C), der er formand for udvalget for Regional Udvikling.

Alle gruber undersøgt

Med den afsluttede undersøgelse af gruberne 3-6 er samtlige gruber i Kærgård Plantage nu undersøgt for mængden af forurenende stoffer som bl.a. klorerede opløsningsmidler, tungmetaller, medicinske stoffer og oliekomponenter, som det tidligere Grindstedværk deponerede i gruberne tilbage i 1956-1973.

Undersøgelsen konkluderer, at forureningen i gruberne 3 og 4 kan sammenlignes med forureningen i grube 1-2, og resultaterne understøtter det nuværende badeforbud i området, og at ophold på stranden og ved gruberne frarådes med opsatte skilte.

Oprensning kan fjerne badeforbud om 10-20 år

I 2007-2008 fjernede Region Syddanmark 4.400 tons stærkt forurenet jord ned til 3,5 meters dybde i grube 1 og 2. Regionen samarbejder i øjeblikket med danske og udenlandske eksperter om at udvikle en renseteknik for det stærkt forurenede grundvand under gruberne. Dette udføres i henhold til en aftale med daværende miljøminister Connie Hedegaard, hvor regionen og staten hver betalte 25 mio. kr.

Undersøgelsen af grube 3-6 konkluderer, at hvis der renses tilsvarende op i og under grube 3 og 4, vil op mod 85 % af den samlede forurening med klorerede opløsningsmidler og over 95 % af kviksølvindholdet i Kærgård være fjernet.

Hvad angår de medicinske affaldsstoffer vil en oprensning af grubeområderne ikke have nogen betydning, da disse stoffer allerede er løbet ud fra grubeområderne til selve forureningsfanen og til havet.

En oprensning af grube 3 og 4 vil i givet fald betyde, at det bliver realistisk at hæve badeforbuddet og advarslen om at opholde sig på stranden om 10-20 år.

Udvalget for Regional Udvikling var i Kærgård Plantage mandag 4. april 2011, hvor der blev orienteret om graden af forurening i alle seks gruber. Foto: William Jensen

Udvalget for Regional Udvikling var i Kærgård Plantage mandag 4. april 2011, hvor der blev orienteret om graden af forurening i alle seks gruber. Foto: William Jensen

Fakta:

Forureningen i Kærgård Plantage er resultatet af, at det daværende Grindstedværk benyttede klitterne til at deponere store mængder stærkt kemikalieholdigt spildevand.

Spildevandet stammede fra værkets produktion af vitaminer og lægemidler og indeholdt store mængder kemikalier såsom klorerede opløsningsmidler, medicinske restprodukter, kviksølv og andre tungmetaller.

I alt er der deponeret 280.000 kubikmeter kemikalieholdigt spildevand i seks gruber i Kærgård Plantage. Med tiden er en del af kemikalierne blevet spredt fra gruberne til jord og grundvand og ført ud i Vesterhavet.

Ved afgravningen af grube 1 og 2 er der fjernet 50 tons opløsningsmidler og 2 tons kviksølv samt store mængder af oliestoffer og andre tungmetaller.

Læs mere på www.regionsyddanmark.dk/jordforurening 

APPFWU01V