Skip til primært indhold

Hjælp til soldater med posttraumatisk stress

En ny specialfunktion er på vej til Psykiatrien i Region Syddanmark. Regionen ønsker at hjælpe soldater med svær posttraumatisk stress og søger derfor Sundhedsstyrelsen om lov til at oprette en ny højt specialiseret funktion. Regionsrådet har i dag, tirsdag 26. april 2011, behandlet sagen.

Placeres i Odense

Godkendes specialfunktionen placeres den fysisk på Psykiatrisk Afdeling Odense. Her vil behandlingen ske i tæt samarbejde med Center for Traume- og Torturoverlevere (CETT) i Vejle Centret har stor erfaring og ekspertise i forhold til behandling af traumatiserede flygtninge.

- I disse år ser vi desværre flere og flere tilfælde af danske soldater med posttraumatisk stress. Der er behov for hjælp – og behovet er støt stigende. Den hjælp har vi i Region Syddanmark kapaciteten til at yde, siger næstformand for psykiatriudvalget, Bente Gertz (S).

- Posttraumatisk stress er ødelæggende for menneskers livskvalitet og deres pårørendes liv, og der er brug for al den hjælp, de kan få, fortsætter Bente Gertz.

Der bliver tale om et helt nyt tilbud. Målgruppen er tidligere blevet behandlet af forsvaret selv eller også har patienterne fået hjælp fra den specialiserede enhed, Krise- og Katastrofepsykiatrisk Center, i Region Hovedstaden. Tanken er, at den nye højt specialiserede funktion i Odense skal tage over, hvor de andre behandlingstilbud ikke har mulighed for at hjælpe længere, altså ved de særligt svære tilfælde.

- Region Syddanmark har ligesom resten af landet pligt til at hjælpe traumatiserede soldater, og vi har stor erfaring i forhold til at hjælpe flygtninge med posttraumatisk stress ved CETT i Vejle, og de erfaringer kan vi få stor glæde af, siger Bente Gertz.

20 nye tilfælde om året

Der forventes at være 20 patienter, alle tidligere udsendte soldater, om året i Region Syddanmark, der får posttraumatisk stresssyndrom, også kaldet PTSD. Derudover kan der være et efterslæb af patienter, som endnu ikke er i behandling. Man vil også undersøge muligheden for at indgå et samarbejde med Region Sjælland omkring patientbehandlingen.

Sundhedsstyrelsen forventes at tage stilling til ansøgningen i løbet af sommeren 2011. Det er planen at oprette en tilsvarende funktion på Rigshospitalet og på Skejby Sygehus.   

Fakta om PTSD

PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) eller Posttraumatisk stresssyndrom, er en belastningsreaktion, som kan optræde efter alvorligt traumatiserende oplevelser eller, hvor personen på anden måde er alvorligt belastet; psykisk, fysisk og/eller socialt som følge af krig, forfølgelse, tortur, fængselsophold eller andre former for organiseret vold og overgreb.
PTSD forekommer blandt flygtninge og ses nu også blandt danske soldater, der har været involveret i krigshandlinger. Symptomerne er blandt andet hukommelsestab, stress, over-følsomhed og anspændthed, søvnproblemer, irritation eller vredesudbrud.

APPFWU01V