Skip til primært indhold

Lighedspris til Indvandrermedicinsk Klinik

Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital fik mandag den 1. november overrakt Lighedsprisen 2010 fra avisen Dagens Medicin. Prisen gives til initiativer, der er med til at sikre større lighed i sundhedsvæsenet.

Indvandrermedicinsk Klinik fik lighedspris. Prisen blev uddelt mandag 1. november 2010.  Socialminister Benedikte Kjær overrakte prisen overværet af  ca. 50 gæster, chefredaktør fra Dagens Medicin Kristian Lund (i midten) og professor og overlæge Morten Sodemann, der modtog prisen på klinikkens vegne.

Indvandrermedicinsk Klinik fik lighedspris. Prisen blev uddelt mandag 1. november 2010. Socialminister Benedikte Kjær overrakte prisen overværet af ca. 50 gæster, chefredaktør fra Dagens Medicin Kristian Lund (i midten) og professor og overlæge Morten Sodemann, der modtog prisen på klinikkens vegne.

Klinikken fik prisen for sin succes med at behandle langtidssyge indvandrere, som er blevet opgivet af praktiserende læger, andre hospitaler og socialforvaltninger i kommunerne.

Klinikken skaber forudsætningerne for en mere afslappet ramme om snak og behandling af sygdom som for eksempel diabetes. Ofte har patienterne flere mindre problemer, der har fået lov til at vokse sig store pga. krigstraumer, sprogproblemer og manglende viden om sundhed og sygdom.
Dermed er klinikken med til at skabe forudsætningerne for, at en fri og lige adgang til sundhedsvæsenet gælder for alle borgere.

Og det var netop, hvad socialminister Benedikte Kjær lagde vægt på i sin overrækkelsestale, hvor hun talte om Indvandrermedicinsk Klinik som et eksempel til efterfølgelse i sygehusenes indsats for sundhed og det videre samarbejde på tværs af sektorer for at fremme mulighederne for lige adgang til landets sundhedsydelser.
Også Bo Libergren lagde i sin tale vægt på tværgående samarbejde og behovet for at etablere nye former for samarbejde mellem fx hospital og kommuner, så patienterne hele vejen gennem deres kontakt med sundhedsvæsenet får støtte til udredning og behandling.


 

Regionsrådsmedlem Bo Libergren (V) lagde i sin tale vægt på  tværgående samarbejde og behovet for at etablere nye former  for samarbejde mellem fx hospital og kommuner, så patienterne  hele vejen gennem deres kontakt med sundhedsvæsenet får  støtte til udredning og behandling.

Regionsrådsmedlem Bo Libergren (V) lagde i sin tale vægt på tværgående samarbejde og behovet for at etablere nye former for samarbejde mellem fx hospital og kommuner, så patienterne hele vejen gennem deres kontakt med sundhedsvæsenet får støtte til udredning og behandling.

Et eksempel på nyt samarbejde er fx, at Odense Kommune har udstationeret en kommunal medarbejder som forløbskoordinator på klinikken, supplerede Peder Jest i sin tale og lagde også vægt på, at et fremsynet samarbejde med SDU har støttet den videnskabelige side af arbejdet gennem oprettelsen af et professorat.
I Indvandrermedicinsk Klinik arbejder to sygeplejersker, en afdelingslæge, en sekretær og en socialrådgiver, samt flere frivillige læger og lægestuderende.

Den ledes af professor og overlæge Morten Sodemann, der modtog prisen på klinikkens vegne, og som indledte sin takketale med at bemærke, at Indvandrermedicinsk Klinik ikke burde eksistere – og det burde lighedsprisen heller ikke. Men der er et behov for den, og det kan konstateres, at klinikkens arbejde virker.

En evaluering af erfaringerne med de første 200 patienter i klinikken viser, at det ved hjælp af patientuddannelse er lykkedes at behandle hele 96 procent af patienterne, så de har mindre brug for hjælp fra det offentlige end tidligere.

Klinikken har siden sin start i 2008 behandlet 350 patienter fra hele verden lige fra de baltiske stater og Mellemøsten til Afrika og Burma.

APPFWU01V