Skip til primært indhold

Toppolitikere mødes om uddannelse

Mulighederne for at lave et grænseoverskridende internationalt universitet og besparelserne på det danske mindretals skoler i Tyskland er i centrum, når regionsrådsformand Carl Holst (V) på tirsdag mødes med den tyske ministerpræsident Peter Harry Carstensen i Kiel.

Den globale konkurrence kræver viden. Udfordringen er den samme på begge sider af grænsen - i Syddanmark og i Nordtyskland. Derfor er det helt nødvendigt, at vi samarbejder om i fællesskab at bygge det fundament af viden, som skal skabe fremtidens arbejdspladser. På mødet vil Carl Holst tage det første skridt til et sådant samarbejde og tage en indledende drøftelse med ministerpræsident Peter Harry Carstensen om et fælles grænseoverskridende internationalt universitet. Universitetet skal være med til at klæde landsdelens unge og ældre på til at klare udfordringerne på det fremtidige arbejdsmarked. Til glæde for både danske og tyske studerende og danske og tyske virksomheder.

Et andet punkt, som ligger regionsrådsformand Carl Holst meget på sinde, er de mulige planer for besparelser på det danske mindretals 47 skoler syd for grænsen. Som det ser ud nu, vil skolerne, som et led i en spareplan, miste 15 procent af deres tilskud i for forhold til de tilskud, som eleverne i de offentlige tyske skoler får fra staten. Forslaget skønnes at få den konsekvens, at 22 af skolerne må lukke, og det vil ramme mindretallet hårdt. Skolerne varetager ikke alene undervisning, men er faktisk ramme for hele mindretallets livsnerve: Landsbyskolerne bruges nemlig ikke kun til undervisning, men fungerer også som kulturcentre og folkelige samlingssteder for dansksindede sydslesvigere.

Hvis planerne følges, vil det være et stort slag mod det grænseoverskridende samarbejde, og det vil få katastrofale konsekvenser for vækst og udvikling på begge sider af grænsen.

Mødet på tirsdag skal danne rammen om en fælles drøftelse af synspunkter og har til formål at holde fast i det gode samarbejde, der har været indtil nu. Forventningerne er, at mødet kan være grundlag for kommende fælles initiativer i forhold til f.eks. at få etableret et grænseoverskridende internationalt universitet.

Fakta

Mødet mellem regionsrådsformand Carl Holst (V) og ministerpræsident Peter Harry Carstensen finder sted tirsdag 8. juni i Kiel med start kl. 14.30. Der afholdes pressemøde umiddelbart efter mødets afslutning.

APPFWU01V