Skip til primært indhold

Region Syddanmark tager hånd om hygiejnen

En portør henter en nyrepatient, som skal flytte stue. Et øjeblik senere er patienten budt velkommen af personalet – med håndtryk.

Portøren fortsætter mod intensiv afdeling, hvor han skal hjælpe en patient ud af sengen.

Et helt almindeligt billede fra hverdagen på de danske sygehuse. Set fra et hygiejnesynspunkt er der i den beskrevne situation en potentiel risiko for at sprede mikroorganismer mellem afdelinger, blandt personale og blandt patienter.

Netop derfor er det vigtigt, at sundhedspersonalet har fokus på de grundlæggende hygiejniske retningslinjer som f.eks. vigtigheden af at udføre håndhygiejne og derved medvirke til, at patienten ikke får en infektion, mens han eller hun er indlagt.

Det tema tager Region Syddanmark op ved en hygiejnekonference i morgen torsdag 1. oktober kl. 9-16 på Fredericia Messecenter, Vestre Ringvej 101 i Fredericia.

Pressen er meget velkommen.

Konferencen er målrettet hygiejnenøglepersoner, hygiejneansvarlige og hygiejnekoordinatorer ved de syddanske sygehuse. Herudover vil en vifte af sygehusledelser og regionspolitikere være repræsenteret.

I løbet af dagen vil der være oplæg fra politikere og professorer, ligesom sygehusenes forskellige udviklingstiltag og gode ideer inden for infektionshygiejne vil blive præsenteret i form af f.eks. posters.

Blandt oplægsholderne er regionspolitiker og formand for det særlige udvalg vedrørende sundhedsområdet, Poul-Erik Svendsen (S), hygiejnesygeplejerske ved Det Centrale Afsnit for Sygehushygiejne på Statens Seruminstitut, Jette Holt, samt professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet.

Målet med konferencen er at inspirere, sprede erfaringer og motivere til fremtidig udvikling af infektionshygiejnen på sygehusene i Region Syddanmark.

Der deltager godt 300 medarbejdere i konferencen, hvilket viser, at Region Syddanmark har ramt et centralt emne for mange i den kliniske faglige hverdag.

APPFWU02V