Skip til primært indhold

Næste fase i Kærgård-oprensningen går i gang

Region Syddanmark er klar til næste fase i Kærgård forureningen, som består i at fjerne den kraftige forurening under grundvandspejlet ved grube 1 og 2.

Opgaven har været i udbud og Region Syddanmark og Miljøstyrelsen har ud af tre mulige valgt et rådgiverkonsortium bestående af Rambøll og COWI. De skal nu undersøge, hvordan man bedst muligt reducerer den forurening, som ligger ned til 15-20 meter under grundvandsspejlet.

Flere metoder i spil

- Vi har valgt tre metoder, som vi nu skal afprøve. To af metoderne foregår ved det, man kalder kemisk iltning, hvor man fjerner forureningen ved at tilsætte et kemisk stof. Den tredje metode foregår ved fordampning, hvor man kort fortalt varmer jorden op og opsamler den fordampede forurening nær terræn, forklarer geolog Jørgen Fjeldsø Christensen, Region Syddanmarks jordforureningsafdeling.

Han nævner også en anden metode, som muligvis skal undersøges. Det er en metode,  hvor der sker en biologisk nedbrydning af forureningen. Metoden er foreslået af rådgiverkonsortiet. Indenfor den næste måneds tid vil man beslutte sig for, om denne metode også skal prøves af. Hvis man vælger den alternative løsning, betyder det, at én af de andre tre metoder vælges fra.

Går i gang sidst i april

Projektet vil gå i gang sidst i april måned og først efter to år regner man med at have fundet den metode, der virker bedst. Når metoden er valgt, går der yderligere 4-5 år, inden forureningen under grube 1 og 2 helt er fjernet. Prisen for næste fase vil blive i størrelsesordenen 5 mio. kr.

Rensning af jord og grundvand sker for, at man på længere sigt kan opholde sig på stranden og i klitterne samt for at mindske forureningen af havet. Som det er nu, siver den kraftige forurening ud under stranden og videre ud til Vesterhavet.

Fakta

Når den mest effektive metode er fundet, vil man begynde oprensningen under grundvandsspejlet ved grube 1 og 2, et område på ca. 1400 m2. Oprensningen vil foregå i en dybde ned til 15-20 meter under terræn. Oprensningen vil foregå på stedet.

Pilotprojektet, som går i gang nu, varer omkring 2 år, inden man endeligt vælger den metode, man vil bruge. Under pilotprojektet vil man operere indenfor 60 m2 pr forsøg, hvor man vil afprøve metoderne og løbende udtage prøver. Den tredje metode, hvor man fordamper forureningen, vil foregå på et laboratorium.

De tre metoder, der skal afprøves, er kort fortalt

Fentons reagens: 
Ved Fenton metoden anvendes brintperoxid sammen med en katalysator (jernsalte). Herved dannes et meget kraftigt iltningsmiddel.

Persulfat:
Persulfat er et relativt nyt iltningsmiddel, som er næsten lige så kraftig som brintperoxid. Persulfat reagerer lidt langsommere og er derfor nemmere at styre i felten. 

For begge processer gælder det, at der ved tilsætning af de pågældende stoffer sker en nedbrydning af de giftige stoffer til ikke-giftige stoffer.

Fordampning:
Kort fortalt varmer man jorden op og opsamler den fordampede forurening nær terræn.

Den fjerde metode, som muligvis kommer i spil, foregår ved en biologisk nedbrydning af forureningen.

APPFWU02V