Skip til primært indhold

Specialerne på plads i Syddanmark

Regionsrådet i Region Syddanmark har vedtaget en specialeplan, der fastlægger hvilke specialer og funktioner, der skal være på de forskellige sygehuse.

Først blev sygehusene placeret. Mandag tog Region Syddanmark så endnu et stort skridt mod fremtidens sygehuse, da regionsrådet vedtog den specialeplan, der ligger rammerne for, hvilke specialer og funktioner der skal placeres på de forskellige sygehuse.

- Der har været så meget snak om placeringen af sygehusene, men i virkeligheden er specialeplanen her mindst ligeså afgørende. Det er her, vi skaber rammerne for, at afdelingerne på sygehusene får høj kvalitet. Vi er nødt til at gøre afdelingerne store nok til, at lægerne får et stærkt fagligt miljø. Så kan patienterne nemlig få den bedste behandling. Det tror jeg på lykkes med den plan vi har vedtaget, siger Poul-Erik Svendsen (S) 1. næstformand i Region Syddanmark og formand for det særlige udvalg vedr. sundhed.

Med specialeplanen bliver flere specialer samlet. For eksempel vil regionens nuværende fire arbejds- og miljømedicinske afdelinger blive samlet i Odense og Esbjerg, og de fire øjenafdelinger vil fremover blive samlet på sygehusene i Sønderborg, Vejle og Odense. Men de fleste funktioner bliver, hvor de er. En af præmisserne for specialeplanen er at vægte hensynet til det lokale, i det omfang det ikke skader den faglige kvalitet.

Høring ændrede specialeplan

I det oprindelige udkast til specialeplanen blev det foreslået at flytte plastikkirurgien fra Vejle til Esbjerg med undtagelse af visse opgaver, der har direkte sammenhæng med kræftkirurgien.

I høringsperioden kom der imidlertid vægtige argumenter for at bevare yderligere dele af plastikkirurgien i Vejle. Flere plastikkirurgiske behandlinger indgår som en vigtig del af det gode behandlingsforløb for kræftpatienterne. Derfor er der politisk enighed om, at kræftrelaterede plastikkirurgiske behandlinger bliver bevaret i Vejle. Sundhedsområdet udarbejder nu en plan for dette, som så skal behandles i regionsrådet senere.

- Det er et godt eksempel på, at det rent faktisk nytter at give sin mening til kende.  Vejle kom med fornuftige argumenter. Og jeg er glad for, at høringsfasen på den måde bidrager til, at syddanskerne får et godt sygehusvæsen, siger Poul-Erik Svendsen.

Psykiatriens specialeplan også på plads

I forlængelse af sygehusenes specialeplan vedtog regionsrådet samtidig specialeplanen for psykiatrien i Region Syddanmark. Planen omfatter blandt andet samlingen af retspsykiatrien i Middelfart og en samling af regionsfunktionerne i børne- og ungdomspsykiatrien i Odense og Kolding.

- De psykiatriske patienter fortjener ligesom alle andre høj kvalitet i behandlingen. Med specialeplanen for psykiatrien har vi fået et godt afsæt. Derfor glæder jeg mig over, at det lykkedes at samle et flertal for planen i regionsrådet, siger Bente Gertz Hansen (S) formand for særligt udvalg vedr. social og psykiatriområdet.

Specialeplanerne bliver nu sendt til Sundhedsstyrelsen, der skal godkende placeringen af regionsfunktionerne og de højt specialiserede funktioner.

APPFWU02V