Skip til primært indhold

Flere akutbiler og lægebiler på vejene

Region Syddanmark er nu et skridt nærmere i processen med at få flere akutbiler og lægebiler på vejene. Allerede fra 1. september i år vil der blive sat flere biler ind, forskellige steder i regionen.

Regionsrådet godkendte tidligere på ugen planen om udbygningen af den såkaldte præhospitale indsats, dvs. den hjælp vi som borgere får, inden vi kommer på sygehuset – hjælpen fra bl.a. ambulancer, lægebiler og akutbiler.

Implementeringen af akutbiler og lægebiler kommer til at ske i tre faser og vil betyde, at de første biler kommer på vejene fra 1. september 2009.

Hurtig hjælp tæt på borgeren

”Der er god grund til at glæde sig over regionsrådets beslutning: Vi ved, at hurtig og kompetent hjælp er afgørende, hvis uheldet er ude. Den hjælp sikrer vores ambulanceberedskab i kombination med lægebilerne og akutbilerne, som der altså løbende bliver flere af, siger formand for udvalget for gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område, Stephanie Lose (V).

”Flere borgere vil med tiden få længere til sygehuset, men med opgraderingen af indsatsen, før man kommer på sygehuset, vil regionens borgere opleve, at hjælpen stadig er nær”.

Fakta

Fra 1. september 2009 indsættes der døgndækkende akutbiler i Skærbæk i Sønderjylland og i Fåborg på Fyn.

I januar 2010 skal der oprettes en døgndækkende akutbil med paramediciner i Rødding, og samtidig nedlægges den lægebil, der i dag kører ud fra lægehuset i Rødding i dagstimerne.

Herudover oprettes der, også januar 2010, en døgndækkende akutbil i Grindsted bemandet med en paramediciner. Akutbilen i Rudkøbing på Langeland er i dag bemandet med en ambulancebehandler, men skal fremover også bemandes med en paramediciner. Sidstnævnte ændring vil ske 1. februar 2010.

Regionsrådet besluttede, at det skal undersøges hvorvidt akutbilerne i Haderslev og Sønderborg kan gøres døgndækkende allerede til næste år. Derudover blev det besluttet, at der skal igangsættes en proces med at undersøge mulighederne for at erstatte anæstesisygeplejerskerne med paramedicinere.

Fra 1. september bliver lægebilen i Svendborg døgndækkende og i Esbjerg etableres der samtidig en døgndækkende lægebil.
Fra 4. januar 2010 vil der blive indsat en ny døgndækkende lægebil i Kolding.

En lægebil er bemandet med en speciallæge i anæstesi og en redder som assistent og chauffør.
En akutbil er bemandet med en paramediciner. En paramediciner er en specialuddannet redder, der vil kunne hjælpe den almindelige ambulance, som altid vil rykke ud. 
Alle de nye ambulancer, akutbiler og lægebiler vil være i de nye gule farver.

APPFWU01V