Skip til primært indhold

Rigeligt med råstoffer i Region Syddanmark

Der bliver ingen mangel på råstoffer til nye veje og jernbaner i Region Syddanmark mange år frem i tiden. Der er altså ikke udsigt til øgede udgifter på grund af råstofmangel.

Regionens seneste opgørelse viser, at der er grus og sten til 28 år endnu i trekantområdet, 20 år på Fyn med øer, 14 år i Sydvestjylland og til 77 år endnu i Sønderjylland. Det er selvfølgelig tal der er forbundet med en vis usikkerhed, men de baserer sig på de allerede udlagte graveområder og den nuværende viden om restressourcen i de områder.

En række artikler har i den seneste uge, i diverse medier, beskrevet en problematik om fremtidens råstofsituation, blandt andet i Region Syddanmark.

Artiklerne baserer sig bl.a. på en rapport fra Vejdirektoratet, som kortlægger mangel på forskellige typer råstoffer i flere områder.

Region Syddanmarks råstofstrategi

Region Syddanmarks råstofstrategi indeholder udover graveområderne en lang række områder hvor der er råstoffer, men hvor der i de kommende år skal arbejdes videre med at vurdere råstoffernes mængde, samt kvalitet - og de interessekonflikter der kan være forbundet med at udnytte dem.

Regionens opgørelse viser at der fortsat er behov for råstofkortlægning for at sikre råstofforsyningen på længere sigt, men der vil stadig kunne indvindes sand, grus og sten til anlægsprojekter i de områder hvor behovet er størst - trekantområdet og Fyn - de næste mange år.

Råstofinteresserne er kun én blandt mange interesser i det åbne land. Regionen skal også sikre en afvejning i forhold til særligt værdifulde landskaber, beskyttet natur, vandforsyningsinteresser og lokale forhold. Region Syddanmark arbejder på en balanceret strategi for råstofindvindingen baseret på en bæredygtig lokal forsyningsstruktur balanceret med de øvrige hensyn.

Yderligere oplysninger:

Mikkel Hemmingsen, direktør for Regional Udvikling, tlf. 2920 1975

APPFWU01V