Skip til primært indhold

Nyt sekretariat skal sikre stærk indsats omkring Lindø

De seneste uger har politikere, erhvervsfolk og forskere stået i kø for at give deres bud på, hvad Lindøværftets grund skal bruges til, når produktionen af skibe ophører. Nu skal et stærkt bemandet Lindø-sekretariat koordinere de mange idéer.

Sekretariatet oprettes af Kerteminde og Odense Kommuner i samarbejde med Region Syddanmark og Erhvervs- og Byggestyrelsen.

”Vi skal sikre, at alle de gode og kreative bud, der er kommet frem den seneste tid, bliver opsamlet og afprøvet. På den måde kan vi sikre, at vi både får ressourcer til at tage hånd om de afskedigede medarbejdere, og til fremtidig erhvervsudvikling i Lindø-området”, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Det nye Lindø-sekretariat placeres fysisk på værftet. Udvalgte medarbejdere fra både kommunerne, regionen og staten sættes ind i arbejdet, og der er således tale om en yderst velkvalificeret enhed, der udelukkende vil have fokus på at sikre en optimal udvikling på Lindø-området.

”Både regionen og kommunerne er enige om, at de mange løfter og gode hensigter landspolitikerne har stillet os i udsigt, ikke kun var tom snak. Sekretariatet skal blandt andet være medvirkende til, at de forhandlinger vi laver, bliver forpligtende, og sikre at den seneste tids løfter bliver til handling”, siger borgmester i Odense Kommune, Jan Boye (C).

Forhandlingerne med regeringen vil handle om nogle af de forslag, der tidligere har været på banen.

I første omgang er der fokus på tre områder: En andel af de 5 mia. kr. i Vækstpakken øremærkes til Lindø-området. En øget indsats fra Invest in Denmark for at tiltrække udenlandske virksomheder. Og så et forslag om, at der etableres et nyt nationalt center for vedvarende energi, som bliver placeret i Lindø-området.

”Som det fremgår, gør vi meget fra kommunalt og regionalt hold for at sætte skub i udviklingen af nye væksterhverv og sikre arbejdspladser. Vi kan dog konstatere, at konsekvenserne af værftslukningen er så store, at både kommuner, region og stat er nødt til at løfte i flok, hvis det skal lykkes at komme i mål”, siger borgmester i Kerteminde Kommune, Palle Hansborg-Sørensen (S).

APPFWU01V