Skip til primært indhold

Hovedstruktur for nyt universitetshospital klar til sommer

Regionsrådet i Region Syddanmark har mandag vedtaget, at hovedstrukturen for det nye universitetshospital i Odense skal ligge klar til næste sommer.

Beslutningen betyder, at man allerede i juli 2010 kan få et indblik i, hvordan man bedst kan tage vare på de forskellige grupper af patienter på det nye universitetshospital, der er ved at blive til ved siden af Syddansk Universitet i den sydlige del af Odense.

- Det er utroligt positivt, at vi så hurtigt får konkrete rammer for byggeriet af det nye universitetshospital. Når vi skal løse så stor en opgave, er det vigtigt at alle kender målet og trækker i samme retning, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

I samarbejde med projektorganisationen for Nyt OUH og bygherrerådgiveren går universitetshospitalet nu i gang med at beskrive, hvordan man skaber de optimale forhold for patienterne, og i forlængelse heraf vil der blive lavet en lang række koncepter for patienterne og hospitalets drift. Det kan for eksempel være på børneområdet, hvor man tager stilling til, om børnehospitalet fortsat skal fungere som et hospital i hospitalet? Og hvor skal børn med psykiske lidelser behandles?

- På den her måde tager vi udgangspunkt i patienten, så vi kan bygge det nye universitetshospital efter hvordan patienterne får den bedst tænkelige behandling. Det er fremtidens sygehus, og når det står færdigt, skal det være en god oplevelse for både patienterne og medarbejderne, siger Poul-Erik Svendsen 1. næstformand i Region Syddanmark og formand for det særlige udvalg vedrørende sundhed.

Stor interesse for byggeriet

Det nye universitetshospital i Odense bliver fulgt tæt, og flere rådgiverteams har allerede henvendt sig for at orientere sig om, hvordan planlægningen skrider frem.

Regionsrådet vil til oktober fastlægge rammerne for den projektkonkurrence, som vil blive udskrevet til næste sommer. Gennem projektkonkurrencen skal findes det projekt og det rådgiverteam (arkitekter og ingeniører), som der skal arbejdes videre med. Allerede til november vil regionen annoncere efter rådgiverteams, som ønsker at blive prækvalificeret til at deltage i projektkonkurrencen.

FAKTA

De ovennævnte patient-koncepter bliver samlet i et såkaldt aktivitetsbaseret byggeprogram, der opfylder formkravene fra Erik Juhl-udvalget, og som bliver indsendt til staten som led i den videre proces i forbindelse med statens godkendelse og andel af støtte til byggeriet.

For at understøtte planlægningsarbejdet har regionsrådet øget anlægsbevillingen for 2009 med 6,756 mio. kr., så det samlede anlægsbudget for Nyt OUH i 2009 ligger på 21.267.364 mio. kr.

APPFWU01V