Skip til primært indhold

Kortlægning af de medicinske afdelinger er færdig

Kortlægningen blev sat i gang i juli, fordi medarbejdere på sygehusene rejste problemstillingen om en stigende belastning af personalet i de medicinske afdelinger.

Der har været data til rådighed til at se på udviklingen de seneste fire år. Konklusionen er, at der samlet set er sket en vækst på området. Antallet af patienter er steget med 4,9% i perioden. Antallet af sengedage er stort set uændret over de fire år. Den gennemsnitlige indlæggelsestid for akutte patienter er faldet med 0,2 dag over fire år.

Med hensyn til ressourceforbruget har der været en stigning på 2% i antallet af sengedage pr. plejeårsværk. Antallet af udskrivninger pr. plejeårsværk er steget 6%.

Undersøgelsen viser ikke, om normeringen på de medicinske afdelinger er tilstrækkelig, men den viser hvordan ressourceforbrug og aktivitet har udviklet sig. Der er næppe tvivl om, at plejepersonalet allerede ved indgangen til denne periode har oplevet et arbejdspres på det medicinske område. Undersøgelsen viser, at aktiviteten er blevet større i denne periode, hvilket af plejepersonalet opleves som en yderligere belastning.

Sundhedsvæsenet i Danmark er i aftalerne med regeringen underlagt et krav om stigning i produktivitet på 2% årligt. Udviklingen inden for det medicinske område ligger inden for den ramme, og der er derfor ikke noget, der tyder på, at det medicinske område i regionen er blevet nedprioriteret ressourcemæssigt.

Undersøgelsen kan heller ikke vise, hvordan de fysiske forhold er på afdelingerne, hvordan det ser ud med at rekruttere nye medarbejdere, eller hvordan kvaliteten er. Alt sammen andre faktorer, som regionen også er opmærksom på.

Kortlægningen viser både, hvordan det ser ud på den enkelte afdeling, og hvordan det samlet set ser ud. Det kan dog være svært at sammenligne afdelinger, da der kan være stor forskel på, hvilke patienter afdelingerne behandler.

Fakta

Der er medicinske afdelinger på alle seks sygehusenheder i Region Syddanmark – Odense Universitets Hospital, Sygehus Fyn, Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus, Fredericia og Kolding Sygehuse, og Vejle og Give Sygehuse. Hver afdeling består af et antal sengeafsnit, som typisk er fordelt på flere matrikler.

Kortlægningen viser udviklingen for antallet af indlagte patienter. Følgende forhold er taget med:

  • Udviklingen i antallet af udskrivninger (patientforløb)
  • Udviklingen i antallet af sengedage
  • Udviklingen i gennemsnitlig liggetid
  • Udviklingen i antallet af indlæggelser og sengedage pr. kommune
  • Udviklingen i sygehusenes optageområder
  • Udviklingen i personaleressourceforbruget på sengeafdelingerne set i forhold til aktiviteten.


Yderligere oplysninger fås hos:

  • Jens Elkjær, Sundhedsdirektør i Region Syddanmark, 29 46 71 25
APPFWU02V