Skip til primært indhold

Bedre tilbud om behandling ved blodprop i hjernen

Odense Universitetshospital (OUH) har hidtil været det eneste sted i regionen, hvor behandlingen kunne foregå. Sundhedsstyrelsen har nu givet tilladelse til, at behandlingen også kan varetages på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg i et samarbejde med OUH.

"Det er en stor tilfredsstillelse, at denne behandling nu kan tilbydes alle borgere i Region Syddanmark", siger Poul-Erik Svendsen (S).

"Vi håber, at Sundhedsstyrelsen snart giver tilladelse til, at behandlingen kan gives flere steder i regionen, så flere kan nå det inden for den korte tidsfrist".

Falck, lægevagten og de praktiserende læger er instrueret i at sende patienter, der har symptomer på en blodprop i hjernen, til det af de to sygehuse, hvor transporttiden er kortest. En røntgenundersøgelse (en CT scanning) vil herefter afgøre om det drejer sig om en blodprop, hvorefter behandlingen kan sættes i værk.

Det er meget vigtigt at være opmærksom på symptomer, der kan skyldes en blodprop i hjernen. Det kan være halvsidig lammelse eller talebesvær. Får man de symptomer, skal man straks ringe til lægevagten eller 112, da en behandling skal kunne sættes i gang, inden der er gået tre timer fra en person har fået en blodprop.

Når en patient kommer til et af de to sygehuse, vil han eller hun straks blive scannet. Billederne vil i alle tilfælde blive bedømt af specialisterne i Odense. Hvis scanningen viser en blodprop, vil behandlingen straks blive sat i gang.

Da behandlingen af patienter med blodprop eller blødning i hjernen i alle tilfælde vil være langvarig, vil patienter fra andre områder i regionen end Esbjerg og Odense blive overført til et sygehus nær ved bopælen, når den akutte undersøgelse og behandling er gennemført.

Fakta:

I Region Syddanmark er der ca. 2600 nye tilfælde af apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen) pr. år.

Heraf vil ca. 500 opfylde kriterierne for vurdering med henblik på trombolyse (blodprop-opløsende) behandling.

Af de 500, der bliver undersøgt, vil ca. 130 få behandlingen. De øvrige vil have en blødning, der ikke kan behandles med trombolyse.

Falck og praktiserende læger/vagtlæger har fået information om de kriterier, der afgør, om en patient kan tilbydes undersøgelse med henblik på mulig behandling.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Poul-Erik Svendsen (S), formand for akut-udvalget, 29 20 12 00
  • Claus Toftgaard, sundhedsfaglig direktør i Region Syddanmark, 76 63 13 56
APPFWU02V