Skip til primært indhold

Om undersøgelsen

Sundhedsprofilundersøgelsen præsenteres dels i en national rapport og i regionale rapporter med særlige regionale spørgsmål. Hver region gennemfører og finansierer sin egen undersøgelse.

Landsdækkende sundhedsprofil

Undersøgelsen "Hvordan har du det?" er den største nationale undersøgelse af sundhed og trivsel i Danmark. Baggrunden for undersøgelsen er en aftale mellem Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet fra 2009.

Den seneste sundhedsprofilundersøgelse i Region Syddanmark blev gennemført i februar-maj 2021. Undersøgelsen er også gennemført i 2010, 2013 og 2017.  

I 2021 fik i alt 66.300 borgere i Region Syddanmark tilsendt spørgeskemaet fordelt med 7500 borgere i Odense Kommune, 5000 i både Vejle, Esbjerg og Sønderborg, 1300 i Fanø Kommune og 2500 borgere i hver af de øvrige kommuner. På landsplan blev spørgeskemaet sendt til flere end 300.000 tilfældigt udvalgte borgere. Den endelige svarprocent endte på 62,8 procent. 

Læs om sundhedsprofilundersøgelsen 2021

Oplæg fra Temadag om syddanskernes sundhed den 4. april 2022.

Kontakt

Naja Ramskov Krogh

Konsulent

Tværsektorielt samarbejde


24965528

Peter Lund Kristensen

Konsulent

Tværsektorielt samarbejde


20585087
APPFWU02V