Skip til primært indhold

Presseinvitation til første spadestik til Autismecenter Nymarksvej i Fredericia

Tirsdag den 21. marts 2023 tages første spadestik til Region Syddanmarks nye højt specialiserede bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med autisme.

Region Syddanmark opfører et nyt højt specialiseret bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med autisme i Fredericia. Tilbuddet er beliggende på en 11.000 m2 grund og kommer til at rumme 21 boliger, et beskæftigelseshus, der skal anvendes til dagtilbud for centerets beboere og en centeradministration. Centeradministrationen skal udover at huse Autismecenter Syddanmarks administration og konsulentfunktion, også anvendes til kursusaktivitet. I alt bygges ca. 3.000 bæredygtige m2, der kan guldcertificeres efter DGNB-kriterierne (DGNB er en bæredygtigt certificering af bygninger. Ordningen vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt).

De fysiske rammer betyder meget for den enkeltes livskvalitet, dette ikke mindst når man har autisme. Der har derfor i planlægningen af byggeriet været fokus på, at de rammer der bygges skal understøtte borgernes trivsel, udvikling og mulighed for at være en del af samfundet. Desuden at tilbuddet bygges, så det kan rumme forskellige målgrupper inden for autismespekteret.

Der er også lagt stor vægt på, at de fysiske rammer skal kunne understøtte den socialfaglige indsats og bidrage til et godt arbejdsmiljø for centerets medarbejdere. Tiden er nu kommet til, at selve byggearbejdet med opførelsen af det nye tilbud kan gå i gang, og det er en stor fornøjelse, at Region Syddanmark nu kan invitere til et lille arrangement for at festligholde det første spadestik på byggeriet.

Tid

Tirsdag den 21. marts 2023

kl. 10.00-11.00

Sted

Nymarksvej 141

7000 Fredericia

Program

  • Velkommen
  • Tale ved Fungerende Regionsrådsformand Bo Libergren
  • Tale ved formand for Psykiatri- og Socialudvalget Mette Bossen Linnet
  • Første spadestik

Der vil være mulighed for at kigge nærmere på illustrationer af byggeriet og høre mere om projektet. Det er planen, at Autismecenter Syddanmark får overrakt nøglerne fra Dansk Boligbyg i foråret 2024.

Parkering

Det er muligt at parkere på Nymarksvej og de omkringliggende veje, eller på KFUM’s arealer, der ligger ca. 400 m fra byggepladsen.

APPFWU01V