Skip til primært indhold

Lungesyge kan spare klimaet for skadelige gasser ved at skifte inhalator

Sprayinhalatorer indeholder så mange klimaskadelige gasser, at det klimamæssigt giver mening, at lungesyge bruger pulverinhalatorer i stedet. Et projekt i Region Syddanmark skal nu undersøge, hvilke lungesyge patienter der kan skifte inhalatorer, uden det går ud over patienternes sundhed og kvaliteten af behandlingen. Regionsrådet har bevilliget 2 mio. kr. til projektet.

Hver gang en astmatiker eller en KOL-patient bruger en sprayinhalator for at få medicin, frigives de gasser, der fungerer som drivmiddel i inhalatoren. Problemet er bare, at gasserne er skadelige drivhusgasser. De bevirker, at atmosfærens evne til at holde på jordens overskudsvarme øges, og det får temperaturen på jorden til at stige, hvilket medfører klimaændringer.

Der kan derfor opnås en stor klimagevinst ved at skifte til pulverinhalatorer, der ikke indeholder gasser. Det skal dog ske uden at gå på kompromis med kvaliteten af behandlingen af lungesyge, og nu sætter Region Syddanmark et projekt i gang, der skal undersøge, hvilke lungesyge patienter der kan skifte inhalator, uden det går ud over den enkelte patients sundhed.  

Ifølge Lungeforeningen er der ca. 350.000 danskere, der lider af astma, mens omkring 110.000 til 130.000 danskere er i medicinsk behandling for KOL.

Fire klimaprojekter sættes i gang

Projektet er ét af de fire klimaprojekter, som regionsrådet i Region Syddanmark har godkendt som led i regionens arbejde med at sænke ressourceforbruget og udledning af CO2 på de syddanske sygehuse. Regionsrådet har bevilliget i alt 2.684.000 kr. fra regionens klimapulje til to af projekterne.

De fire projekter skal på hver deres måde være med til at mindske regionens klimaaftryk, siger Karsten Uno Petersen, (S), der er formand for Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling:  

- Vi arbejder på højtryk på at mindske sygehusenes klimaaftryk. Vi sætter ind mod den direkte udledningen af drivhusgasser, som er så skadelig for vores klima. Drivhusgasser er ikke forbudte at bruge i medicinske inhalationssprays, men når der nu findes et alternativ uden, så skal vi da undersøge, hvor meget det kan bruges. Bare vi sikrer os, at kvaliteten i behandlingen er i top, og at det ikke går ud over patienternes ve og vel. De tre andre projekter går ud på at minimere sygehusenes forbrug af engangsudstyr, undersøge om vi kan stille grønne krav, når sygehusene køber teknisk udstyr og optimere vores affaldssortering, så en større andel kan sendes til genanvendelse.

Omlægningen fra spray- til pulverinhalator

I projektet ”Klimavenlig og effektiv inhalationsmedicin – Fra spray til pulver” skal Farmakologi på OUH analysere historisk data om patienters lungefunktion, så man kan få et overblik over, hvem der kan benytte pulverinhalatorer i stedet for sprayinhalatorer. Der vil også være interviews og workshops med patienter, læger, sygeplejersker og lungemedicinere for at kortlægge barrierer i forhold til at skifte fra sprayinhalatorer til pulverinhalatorer.

Hvis projektet bliver en succes, skal brugen af mindre klimabelastende pulverinhalatorer implementeres i hele Region Syddanmark. Alt efter, hvor mange patienter, der kan skifte til de gasfrie pulverinhalatorer, kan projektet mindske en del af den klimabelastning, der stammer direkte fra de skadelige drivhusgasser i inhalatorer.

I dag tilskrives 25 pct. af drivhusgasser, der udledes fra sygehuse i Danmark, brug af lægemidler, og 3 pct. af denne mængde skyldes alene brug af sprayinhalatorer, der indeholder hydroflourcaboner, som er gasser med en direkte negativ drivhusgaseffekt.

Projektet støttes med godt 2 mio. kr. fra regionens klimapulje.

Automatiseret kildesortering

Et andet projekt går ud på at afprøve scenarier for automatiseret sortering af blandede fraktioner inden for blød og hård plastik samt mad- og drikkekartoner på Esbjerg Sygehus. Målet med pilotprojektet er at finde den metode til kildesortering af affaldet, der belaster sygehuset mindst muligt, sikrer arbejdsmiljøet i forbindelse med affaldshåndtering og bidrager til regionsrådets mål om, at de syddanske sygehuse skal sende mindst 45 pct. af affaldet til genanvendelse i 2030.

De forskellige scenarier vil derfor blive vurderet ud fra parametre som fx økonomi, tidsforbrug, arbejdsmiljø, klima og andre miljømæssige konsekvenser samt om automatiseret kildesortering af affald kan bredes ud til regionens øvrige sygehuse.

Regionsrådet har bevilliget 668.000 kr. til pilotprojektet.

Faktaboks

Regionsrådet i Region Syddanmark har i alt godkendt fire projekter, som på hver sin måde vil sænke ressourceforbruget og udledning af CO2 på de syddanske sygehuse. De fire projekter er:

  • Reduktion af lejepapir og handsker
  • 360 graders klimatiltag på medicoteknisk udstyr på Røntgenafdelingen på Kolding Sygehus
  • Automatisering af kildesortering
  • Klimavenlig og effektiv inhalationsmedicin – Fra spray til pulver.

De fire projekter er sat i gang eller bliver det inden længe.

 

APPFWU02V