Skip til primært indhold

Den første vagtplan for Natlægevagt Syd er på plads

Endnu en milepæl i arbejdet med at få etableret den nye natlægevagt er nu på plads. Vagtplanen for februar, marts og april 2024 er klar, og alle 768 vagter er dækket. I alt er 68 læger blevet ansat i regionens nye lægevagt om natten, som træder i kraft 1. februar 2024.

Der har været stor opbakning til Region Syddanmarks Natlægevagt Syd, og nu er det på plads, hvem der skal tage telefonen og yde lægehjælp om natten i Natlægevagt Syds første måneder.

Natlægevagt Syd bliver forankret på Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital, hvor vagtlægerne ansættes, og den første vagtplan er et stort skridt i overtagelsen af lægevagten om natten, fortæller cheflæge på Fælles Akutmodtagelse Poul Henning Madsen:

- Det er en rigtig stor milepæl, at vi har fået lagt den første vagtplan for Natlægevagt Syd. Der er mange opgaver i forbindelse med overtagelsen af lægevagten om natten, men vagtplanen må siges at være en af de vigtigste. For det betyder, at der sidder læger klar til at hjælpe, når borgere får brug for det om natten.  

Stor tilslutning til opgaven

I alt er 68 læger blevet ansat som vagtlæger i Natlægevagt Syd, hvoraf 51 er speciallæger i almen medicin, og 17 er læger under specialuddannelse i almen medicin eller har erfaring med lægevagtarbejde. Dermed har Region Syddanmark nået sit mål for rekruttering af vagtlæger til opgaven. Til stor glæde fortæller Poul Henning Madsen:

- Jeg er glad for, at så mange læger har vist interesse for opgaven. Selvom vi har haft en god dialog med potentielle vagtlæger undervejs, er det jo en helt ny organisering af lægevagten om natten, og derfor har det været spændende at se, om lægerne ønskede at blive en del af det. Men der har været stor opbakning, og vi er meget fortrøstningsfulde.

Lægerne bliver ansat i Natlægevagt Syd, men det er op til den enkelte læge, hvor mange vagter de ønsker at dække. Vagtplanerne lægges løbende på baggrund af ønskerne.

Flere store brikker falder på plads

Ud over ansættelsen af 68 vagtlæger er stillingerne i Natlægevagt Syds faglige ledelse også blevet besat. Den faglige ledelse ligger under Fælles Akutmodtagelse på OUH og består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske med det daglige ledelses- og driftsmæssige ansvar samt en skemalægningsgruppe, hvor den ledende lægesekretær har ansvaret.

For at sikre en robust vagtplanlægning, der kan håndtere huller i vagtplanen som følge af sygdom, har Region Syddanmark også lavet et udbud på vikardækning til Natlægevagt Syd.

Som en del af lægevagtsaftalen mellem Region Syddanmark og PLO-Syddanmark overtager regionen betjeningen af lægevagten kl. 23.00-08.00 alle ugens dage fra 1. februar 2024.

Natlægevagten vil i høj grad komme til at minde om den model, borgerne kender i dag. Det betyder, at det stadig vil være speciallæger i almen medicin, hoveduddannelseslæger i fase 3 i almen medicin eller læger med stor erfaring fra lægevagtarbejdet, der skal visitere, foretage konsultationer og køre sygebesøg.

Derudover vil paramedicinere kunne foretage sygebesøg, når lægevagten vurderer, at der ikke er behov for, at vagtlægen er fysisk til stede, og paramedicinerne har kapacitet til det.

Konsultationsstederne vil som nu ligge på de fire akutsygehuse i Odense, Kolding, Esbjerg og Aabenraa, mens organiseringen af natlægevagten bliver forankret på Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital.

APPFWU01V