Skip til primært indhold

Bo Libergren er ny regionsrådsformand i Region Syddanmark

Et enigt regionsråd har i dag valgt Bo Libergren (V) til ny regionsrådsformand i Region Syddanmark. Bo Libergren afløser Stephanie Lose (V), som stopper i regionsrådet, fordi hun er indtrådt i regeringen som økonomiminister.

Ny regionrådsformand Bo Libergren (V) hilser på 1. næstformand Mette With Hagensen (S) efter, at han idag er blevet valgt til formand for Region Syddanmark. Foto: Maria Tuxen Hedegaard.

Ny regionrådsformand Bo Libergren (V) hilser på 1. næstformand Mette With Hagensen (S) efter, at han idag er blevet valgt til formand for Region Syddanmark. Foto: Maria Tuxen Hedegaard.

På regionsrådsmødet i dag 27. november valgte et enigt regionsråd at pege på 54-årige Bo Libergren (V) som ny regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Bo Libergren har været medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, siden regionen blev oprettet i 2007. I den nuværende valgperiode har Bo Libergren siddet som formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, og han har også haft plads i regionens forretningsudvalg. Han har i tidligere valgperioder beklædt poster i en række andre udvalg i regionsrådet, blandt andet som formand for Udvalget for Regional Udvikling.

Fra 14. marts til 31. juli 2023 var Bo Libergren vikar på posten som regionsrådsformand, da Stephanie Lose indtrådte midlertidigt i regeringen som fungerende økonomiminister.

Posten som regionsrådsformand er et fuldtidshverv, som Bo Libergren tager hul på fra dags dato.

Den nyvalgte regionsrådsformand i Region Syddanmark Bo Libergren siger:

- Først og fremmest vil jeg takke regionsrådet for valget som regionsrådsformand. Det er min forhåbning, at det brede politiske samarbejde, der hidtil er blevet praktiseret i regionsrådet kan fortsætte. Jeg ser frem til at arbejde sammen med regionens mange dedikerede medarbejdere, der hver dag gør en indsats for at gøre det bedst muligt for patienter, brugere og borgere.

Han fortsætter:

- Vi skal altid være opmærksomme på, hvordan vi kan gøre sundhedsvæsenet bedre. Men fokus vil i den kommende tid fortsat være på at nedbringe de alt for lange ventetider på behandling af både fysiske og psykiske sygdomme. Målet er i løbet af 2024 at få ventetiderne ned på før-coronaniveau og sikre, at sundhedsvæsenet i Syddanmark fortsat er i top med kvalitet og patienttilfredshed og i bund med ventelister.

Med den nye post som regionsrådsformand overtager Bo Libergren samtidig formandsposten i  regionens forretningsudvalg, og Gitte Frederiksen (V) overtager den plads i forretningsudvalget, Bo Libergren tidligere har besiddet.

Stephanie Lose takker af

Stephanie Loses ønske om at blive fritaget fra hvervet som regionsrådsmedlem blev behandlet som det første punkt på en tillægsdagsorden til regionsrådsmødet i dag.

Et enigt regionsråd godkendte, at Stephanie Lose blev fritaget. Godkendelsen betyder, at 1. stedfortræder på Venstres kandidatliste, Herdis Hanghøi (V), indtræder i regionsrådet.

Stephanie Lose har været regionsrådsformand i Region Syddanmark siden 22. juni 2015. Hun har, ligesom Bo Libergren, været medlem af det syddanske regionsråd i hele regionens levetid. Udover posten som regionsrådsformand i de seneste otte år har hun tidligere beklædt posten som formand for Udvalget for Regional Udvikling, Innovationsudvalget, Sygehusstrukturudvalget og Præhospitaludvalget.

Den nu tidligere regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose, siger:

- Det er med stor vemod, at jeg efter 18 år, heraf otte som regionsrådsformand, nu siger farvel til Region Syddanmark for at påtage mig nye opgaver. Med mig tager jeg først og fremmest masser af gode oplevelser og minder – men naturligvis også erfaringerne fra svære beslutninger og vanskelige sager.

Hun fortsætter:

- Jeg er taknemmelig for at have samarbejdet med gode politiske kolleger og dygtige og dedikerede medarbejdere i min tid som regionsrådsformand og -medlem i Region Syddanmark. Og jeg er helt vildt stolt over alt det, der lykkes i Region Syddanmark, fordi alle led af den store organisation trækker i samme retning og hver dag arbejder for at gøre en forskel for de syddanske borgere og patienter.

Fakta om Bo Libergren

Bo Libergren (V) er 54 år. Han er født og opvokset i Odense.

Han blev valgt til Fyns Amt i 1993 og sad i amtsrådet, til det blev nedlagt i slutningen af 2006. Han har siddet i regionsrådet for Region Syddanmark for Venstre, siden regionen blev oprettet i 2007.

Vi oplever desværre tekniske problemer med vores nyheder. Du kan prøve at vende tilbage på et senere tidspunkt. Vi beklager ulejligheden.

APPFWU02V