Skip til primært indhold

Skadeklinikker i Grindsted og Tønder er blevet en del af lægevagten

Som en del af lægevagtsaftalen indgår skadeklinikkerne i Grindsted og Tønder fra 1. juni i lægevagten. Behandlingen varetages af sygeplejersker med lægefaglig backup.

Borgere i Grindsted og Tønder kan nu blive tilset i skadeklinikkerne kl. 16-22 på hverdage og kl. 8-22 i weekender og helligdage, efter klinikkerne 1. juni 2023 blev en del af i lægevagtsordningen. Det er en væsentlig længere åbningstid end tidligere, hvor lægevagtskonsultationsstederne kun havde åbent i et begrænset omfang.

Formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen Pernelle Jensen (V) er glad for, at det er lykkedes at bevare et lægevagtstilbud i Grindsted og Tønder med skadeklinikkerne:

- Vi lægger fra politisk side stor vægt på, at man som borger kan få sundhedsfaglig hjælp i lokalområdet. Derfor er jeg glad for, at det er lykkedes at integrere lægevagten i skadeklinikkerne, så både lægevagtspatienter og patienter med skader kan blive tilset i Grindsted og Tønder.

Bemandes af sygeplejersker med hjælp fra læger

Den nye organisering betyder, at konsultationerne i skadeklinikkerne fremover varetages af specialuddannede sygeplejersker, som understøttes af lægefaglig ekspertise på telefon eller video fra en læge i lægevagten.

Når borgere ringer til lægevagten, vurderer den visiterende læge, om en patient kan tilses i skadeklinikken, eller om der er behov for, at konsultationen varetages af en læge på et af de andre konsultationssteder. En god løsning, forklarer Pernelle Jensen (V):

- Både sygeplejerskerne og visitationen er klædt på til opgaven. Selvfølgelig vil der være tilfælde, hvor patienter har brug for at blive tilset af en læge fysisk, og i de tilfælde henvises patienten til et andet konsultationssted. Men i mange tilfælde vil patienterne kunne få god hjælp og behandling i skadeklinikken tæt på deres hjem.     

Fakta om lægevagten i Region Syddanmark

Lægevagten er forbeholdt patienter med akut opstået eller forværret sygdom uden for egen læges åbningstid, som ikke kan vente, til egen læge åbner. Borgere kan kontakte lægevagten i tidsrummet 16.00-08.00 på hverdage samt i weekenden og på helligdage på telefon 7011 0707.

At der nu kan tilses lægevagtspatienter i skadeklinikkerne er en del af den nye lægevagtsaftale, som blev indgået mellem Region Syddanmark og PLO-Syddanmark 19. januar 2023.

APPFWU01V