Skip til primært indhold

Regionen håndhæver ikke fortrolighedsklausuler i fratrædelsesaftaler

Det har igennem været en periode været sædvanligt med en fortrolighedsklausul, når medarbejdere i Region Syddanmark indgik fratrædelsesaftaler. Regionen er nu ophørt med den praksis, og indgåede fortrolighedsklausuler vil ikke blive håndhævet.

Det har igennem været en periode været sædvanligt med en fortrolighedsklausul, når medarbejdere indgik fratrædelsesaftaler. Regionen er ophørt med den praksis, og indgåede fortrolighedsklausuler vil ikke blive håndhævet.

Medarbejdere, der er fratrådt en stilling i Region Syddanmark som led i en fratrædelsesaftale, kan have oplevet, at der i aftalen har indgået et afsnit om, at aftalens indhold er underlagt fortrolighed. Region Syddanmark er på baggrund af en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand holdt op med benytte sig af aftaler om fortrolighed om aftalens indhold. Region Syddanmark agter heller ikke at håndhæve fortrolighedsklausuler i allerede indgåede fratrædelsesaftaler.

Medarbejdere, der er part i en fratrædelsesaftale, kan altså betragte fortrolighed om aftalens indhold som bortfaldet.

Hvis man som tidligere medarbejder har spørgsmål til fortrolighed i en given aftale, er de respektive HR-afdelinger klar til at tage imod spørgsmål. Medarbejderne skal i så fald kontakte HR-afdelingen på den enhed, hvor de var ansat.

Læs udtalelsen fra Folketingets Ombudsmand.

APPFWU01V