Skip til primært indhold

Betjening af lægevagten om natten sendes i nyt udbud

Natbetjeningen af lægevagten i Region Syddanmark skal sendes i et nyt udbud. Det vedtog regionsrådet på et ekstraordinært regionsrådsmøde 9. august 2023, efter regionen ikke modtog bud på opgaven i et udbud tidligere på året.  

Som en del af lægevagtsaftalen mellem Region Syddanmark og PLO-Syddanmark overtager regionen betjeningen af lægevagten kl. 23.00-08.00 alle ugens dage fra 1. februar 2024. Derfor sendte regionen i forsommeren natbetjeningen i udbud for at undersøge, hvordan lægevagten fremover kan betjenes om natten. Dog uden held.

Derfor sendes betjeningen af lægevagten om natten nu i et nyt udbud. Det har regionsrådet vedtaget på et ekstraordinært regionrådsmøde 9. august 2023, hvor et flertal i regionsrådet stemte for forslaget. Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod forslaget.

Formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen Bo Libergren (V) håber, at et nyt udbud vil resultere i bud på opgaven.

- Vi har i forbindelse med det tidligere udbud været i dialog med flere leverandører, som har vist interesse for udbuddet. Derfor justerer vi udbuddet, så det forhåbentlig giver flere mulighed for at byde på opgaven.

Endelig beslutning træffes senest 1. oktober

Udbuddet omfatter en model, hvor natbetjeningen varetages af en privat leverandør samt en alternativ model, hvor det vil være regionens ansvar at organisere og bemande sygebesøg. Derudover undersøger Region Syddanmark også muligheden for selv at bemande lægevagten om natten.

Bo Libergren (V) er glad for, at regionen undersøger flere modeller for natbetjeningen:

- Det er en stor og vigtig opgave at sikre, at syddanskere har mulighed for lægehjælp, når de får brug for det om natten. Derfor er jeg glad for, at vi går grundig til værks, når vi beslutter, hvordan vi i fremtiden bedst organiserer lægevagten om natten. 

Region Syddanmark træffer beslutning om, hvorvidt en ekstern leverandør eller Region Syddanmark selv skal varetage opgaven senest 1. oktober 2023.

Region Syddanmarks overtagelse af lægevagten om natten er en del af den igangværende modernisering af lægevagten, som blev vedtaget med den nye lægevagtsaftale i januar 2023.

APPFWU01V