Skip til primært indhold

Sygehusenes køkkenansatte undervises i klimavenlig mad

Regionsrådet har netop bevilliget 500.000 kr. til ”Region Syddanmarks akademi for klimavenlig mad.” Det betyder, at de køkkenansatte på regionens sygehuse og i regionshuset i løbet af 2023 undervises i at lave mere klimavenlig mad.

Medarbejder og cheføkonoma i sygehuskøkken står foran en masse, små klimavenlige mad-anretninger.

Idéen til et klima-akademi blev født på Sygehus Lillebælt og udbredes nu til alle regionens sygehuse. Køkkenchef Charlotte Ancker (t.h.) og Gitte Gerdes, medarbejder i køkkenet på Sygehus Lillebælt Vejle, omsætter gode idéer til bæredygtig forplejning på sygehuset.

Medarbejdere i køkkenet på Sygehus Lillebælt tilbereder små, klimavenlige retter.

Maden anrettes i små portioner, så er madspildet mindre. Her fra venstre Susanne Korsholm, Elly Sørensen og Natalia Neves, medarbejdere i køkkenet på Sygehus Lillebælt. (Foto: Maria Tuxen Hedegaard)

I løbet af 2023 kommer køkkenansatte på regionens sygehuse og i regionshuset på skolebænken og lærer om, hvordan de kan lave mad, som belaster klimaet mindre. Det sker gennem ”Region Syddanmarks akademi for klimavenlig mad” og realiseres med en bevilling fra regionsrådet på 500.000 kr.

Idéen til klima-akademiet blev født på Sygehus Lillebælt for tre år siden, og erfaringerne herfra er så gode, at de nu udbredes til resten af regionen i form af projektet ”Region Syddanmarks akademi for klimavenlig mad.”

Nyttig klima-viden ud i alle køkkener

Formålet er at give de køkkenfaglige medarbejdere i hele regionen mere viden og flere færdigheder til at producere endnu mere klimavenlig mad i deres dagligdag.

Formand Karsten Uno Petersen (S), Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark, siger:

- Det er en rigtig god idé, at ansatte i køkkenerne får mere viden om, hvordan de kan nedbringe CO2-aftrykket fra madlavningen. Det er et godt bidrag til, at vi kan få CO2-forbruget i regionen ned. Det er vigtigt, at alle ansatte i regionen deltager aktivt i at nedbringe CO2. Her er et godt eksempel til inspiration.

Undervisning batter på CO2-regnskab

Da køkkenet på Sygehus Lillebælt for tre år siden satte sig for at reducere CO2-belastningen fra madlavningen, viste det sig, at der var efterspørgsel efter mere viden om især plantebaserede produkter. Det førte til etablering af klima-akademiet, hvor medarbejderne i køkkenet på skift fik undervisning i bl.a. klimavenlige råvarer, nye måder at lave mad på, og hvad CO2 egentlig er.

Undervisningen sikrede, at medarbejderne fik en fælles viden om fx CO2, bønner og linser. Medarbejderne kunne vælge fag efter interesse og det område, de arbejdede med i køkkenet. Et år efter undervisningen gik i gang, var CO2-aftrykket fra køkkenets råvareforbrug reduceret med hele 27 procent.

Alle vil gerne bidrage

Charlotte Ancker, cheføkonoma på Sygehus Lillebælt, siger:

- Alle vil gerne bidrage til at gøre noget for klimaet, og personalet har masser af idéer. Det handler om at få dem sat i system og i værk. Vi har sat indsatserne i et årshjul, så alle ved, hvornår vi arbejder med forskellige indsatser, der understøtter strategien om at bringe CO2-belastningen i regionen ned.

Så meget CO2 skal reduceres

Nu udbredes den gode idé til alle regionens sygehuse og regionshusets kantine, og målet med ”Region Syddanmarks akademi for klimavenlig mad” er at nedbringe klimabelastningen med 25 procent frem til 2025 og at reducere CO2 aftrykket og madspild i de enkelte køkkener med fem procent i 2023 i forhold til 2022.

Overordnet er det regionens klimamålsætning, at regionen inden 2030 skal reducere CO2-udledningen fra egen drift med mindst 35 pct. i forhold til 2020.

APPFWU02V