Skip til primært indhold

Region Syddanmark undersøger flere muligheder for betjening af lægevagten om natten

Det handler om at finde den bedst mulige løsning til syddanskere, som har brug for lægehjælp i nattetimerne. Derfor undersøger Region Syddanmark nu flere modeller for, hvordan lægevagten fremover kan betjenes om natten.

Som en del af lægevagtsaftalen mellem Region Syddanmark og PLO-Syddanmark overtager regionen betjeningen af lægevagten kl. 23.00-08.00 alle ugens dage fra 1. februar 2024.

For at undersøge hvordan betjeningen af lægevagten om natten bedst organiseres, sendes natbetjeningen nu både i udbud og delvist udbud, samtidig med der også undersøges en tredje model. Det har regionsrådet vedtaget på regionrådsmødet 24. april 2023, hvor et stort flertal i regionsrådet stemte for forslaget. SF og Enhedslisten stemte også for forslaget, men stemte imod at sende den samlede lægebetjening om natten i udbud.

Fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (V) er glad for, at regionen går grundigt til værks i sin søgen efter en ny model for lægevagtbetjening om natten. Han siger:

- Det har stor betydning for syddanskerne, at de har et trygt lægevagttilbud om natten. Derfor er jeg glad for, at vi i forbindelse med overtagelsen af lægevagten om natten tager stilling til, hvordan ordningen bedst organiseres i fremtiden, og at vi undersøger forskellige muligheder, så vi vælger den bedst mulige løsning.

Antallet og placeringen af konsultationssteder ændrer sig ikke

De to udbud adskiller sig ved, at hele natbetjeningen i det fulde udbud varetages af en privat leverandør, mens det i det delvise udbud vil være regionens ansvar at organisere og sikre bemanding til sygebesøg.

Den sidste model undersøger i stedet muligheden for, at lægevagten om natten varetages af regionen i et selvstændigt vagtlægespor.

Region Syddanmark vil træffe beslutning om den endelige model senest 1. oktober 2023.

Uanset modellen vil borgere fortsat kunne møde fysisk op hos vagtlægen om natten, som de plejer, fortæller Bo Libergren:

- Modellen handler om den bagvedliggende organisering og vil ikke ændre, hvordan og hvor syddanskerne kan få hjælp af vagtlægen om natten. Borgerne vil altså fortsat kunne møde op på konsultationsstederne på akutmodtagelserne i Odense, Kolding, Aabenraa og Esbjerg, som de kender det.

Et led i moderniseringen af lægevagten

Region Syddanmarks overtagelse af lægevagten om natten er en del af den igangværende modernisering af lægevagten, som blev vedtaget med den nye lægevagtaftale.

Blandt andre tiltag lancerede Region Syddanmark tidligere på måneden en ny akutknap-funktion, som gør det muligt for borgere at taste sig frem i lægevagtens telefonkø, når de vurderer, at deres henvendelse ikke kan vente.

Sammen med akutknappen har Region Syddanmark også indført en call back-funktion, som giver borgere i telefonkøen mulighed for at blive ringet op, når deres tur i køen til lægevagten nærmer sig.

Fakta om lægevagten kl. 23.00-08.00

I 2022 havde lægevagten i Region Syddanmark i gennemsnit 252 opkald, 37 konsultationer, 47 videokonsultationer og 34 sygebesøg pr. nat.

Opdatering 3. maj 2023: Der har i pressemeddelelsen tidligere optrådt tal om den geografiske fordeling af konsultationer. Disse tal er trukket fra et andet system og indeholder andre registreringer end ovenstående. De er derfor ikke sammenlignelige. 

APPFWU02V