Skip til primært indhold

Regionale midler sikrer, at hjemløse syddanskere fortsat kan få hjælp efter sygehusindlæggelse

Regionsrådet har afsat midler til at forlænge samarbejde med Røde Kors. Dermed kan hjemløse borgere, som har været indlagt på regionens sygehuse, fortsat få et ophold på omsorgscenteret og få pleje og rådgivning i op til 14 dage efter sygehusindlæggelse.

Hjemløse i Syddanmark, som har været indlagt på et af regionens sygehuse, kan tilbydes et ophold på op til 14 dage på omsorgscenteret Svalegangen i Middelfart. Her kan den hjemløse få pleje, rådgivning og støtte af omsorgscenterets socialrådgiver, sygeplejersker og frivillige.

Sådan har det været, siden Røde Kors åbnede omsorgscenteret i efteråret 2020. Der har både under etableringen og det seneste års drift af centeret været et tæt samarbejde mellem Røde Kors og Region Syddanmark.

Ordningen bliver forlænget

På baggrund af gode erfaringer med centeret og samarbejdet har regionsrådet netop godkendt en samarbejdsaftale med Røde Kors vedrørende Svalegangen. Aftalen indebærer, at Region Syddanmark årligt bidrager med 2,5 mio. kr. til Svalegangen. Det betyder, at hjemløse personer i Region Syddanmark bliver ved med at kunne få den ro og hjælp, som Svalegangen tilbyder efter et sygehusophold.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, siger:

- Vi skal sikre gode overgange i sundhedsvæsenet for alle borgere. Hjemløse borgere er en udsat gruppe, og de er ofte i høj risiko for at blive genindlagt kort tid efter et sygehusophold. Det er ikke optimalt for den enkelte, og det er også en dyr løsning for samfundet. Det arbejde, som personalet i Svalegangen udfører, gør en stor forskel for denne gruppe, og derfor er jeg glad for samarbejdsaftalen, som vi har indgået med Røde Kors.

Mange udskriver sig for tidligt

Der kan være mange grunde til, at hjemløse genindlægges på sygehusene. Mange udskriver sig selv før tid, måske fordi de har en hund, som der ikke er andre til at passe, eller fordi de har et misbrug. På omsorgscenteret kan man have hunden med sig, og det er tilladt at have et aktivt misbrug.

Fra d. 15. september 2020 til d. 31. december 2021 blev 70 borgere fra hele Region Syddanmark henvist til Svalegangens 5 pladser. På grund af stor efterspørgsel øges antallet af pladser til 7, så endnu flere kan få glæde af tilbuddet fremover.

Omsorgscenteret Svalegangen var indtil udgangen af sidste år finansieret af projektmidler fra Røde Kors og Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede. I 2020 afsatte Region Syddanmark midler til ansættelse af én socialsygeplejerske ved Sygehus Lillebælt, som havde til opgave at samarbejde med omsorgscentret.

De 2,5 mio. kr., som regionen bidrager med til det videre samarbejde om Svalegangen, er afsat i regionens budget for 2022, og samarbejdsaftalen er gældende for en toårig periode. Der foretages en midtvejsevaluering samt slutevaluering med henblik på stillingtagen til eventuel videreførelse af aftalen.

Forslaget blev vedtaget af Regionsrådet, hvor kun Nye Borgerlige stemte imod.  

APPFWU02V