Skip til primært indhold

PLO Syddanmark har opsagt lægevagtsaftalen med Region Syddanmark

Syddanskerne vil fortsat kunne få hjælp til pludseligt opstået sygdom uden for deres egen læges åbningstid. Det gælder, også selvom PLO Syddanmark har opsagt den nuværende aftale om drift af lægevagten.

Siden 2007 har Region Syddanmark og PLO Syddanmark haft en aftale om, at PLO Syddanmark drev lægevagten i regionen.

Den aftale har PLO Syddanmark nu opsagt. På grund af den nationale overenskomst har det dog hele tiden været planen, at forhandlinger om en aftale skulle starte i marts. Region Syddanmark har i forvejen udpeget en forhandlingsdelegation, som formanden for Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Bo Libergren (V), er formand for.

Den opsagte aftale får ikke i første omgang betydning for syddanskerne: Der er et halvt års opsigelse på aftalen, hvor den skal drives som hidtil.

Bo Libergren siger:

- Syddanskerne kan være helt trygge ved, at de kan få hjælp, når de har brug for det. Både nu og i fremtiden. Jeg håber og tror på, at regionen og PLO Syddanmark i fællesskab også fremover kan finde frem til en god aftale, der fortsat sikrer høj kvalitet og nærhed i lægedækningen, og som samtidig moderniserer lægevagten.

En moderniseret løsning

Aftalen er opsagt fra 1. april 2022, og derefter følger altså et halvt års opsigelsesperiode, hvor PLO Syddanmark skal drive ordningen på uændrede vilkår.

Regionen og PLO Syddanmark indledte i november 2021 et arbejde med at modernisere lægevagten. Her blev en arbejdsgruppe nedsat, der skulle se på, hvordan lægevagten bedst kunne indrettes til fremtiden.

Fakta:

PLO Syddanmark har haft ansvar for at drive lægevagten i Region Syddanmark siden 2007. Regionen har stillet lokaler, it-udstyr og telefoni til rådighed, men derudover har opgaven været PLO Syddanmarks.

I aftalen er det beskrevet, hvor mange konsulationssteder PLO Syddanmark skal bemande, og der er sat mål for, hvor længe borgere må vente i telefonen, m.v. Det er nogle af disse punkter, som PLO Syddanmark har haft vanskeligt ved at leve op til, siden coronapandemien kom til. Det har været Region Syddanmarks ønske, at disse forhold ville blive bragt i orden, i takt med at coronasituationen blev normaliseret, og det har PLO Syddanmark også tilkendegivet ville ske.

Lægevagtsaftalen med PLO Syddanmark koster årligt 183,8 mio. kr.

APPFWU01V