Skip til primært indhold

Ventetiden på operationer for grå stær skal være kortere

Ventetiden på operationer for grå stær er for høj, og derfor vil Udvalget for det nære sundhedsvæsen nu give praktiserende øjenlæger bedre muligheder for at operere flere patienter og hjælpe med at nedbringe ventetiderne.

Ventetiden på en grå stær-operation er lige nu højere end vanligt. COVID-19-pandemien har en del af skylden, og derfor skal der også en særlig indsats til for at bringe ventetiden ned på normalt niveau. Det mener Udvalget for det nære sundhedsvæsen, der mandag behandlede sagen.

Ventetiden varierer på tværs af sygehuse og er i øjeblikket 20-32 uger.

Udvalgsformand Bo Libergren (V) siger:

- Der er ingen, der er tjent med de ventetider, vi har i øjeblikket. Selvom man allerede i dag kan blive opereret for grå stær ved mange praktiserende øjenlæger, så skal vi give dem mulighed for at blive en endnu større del af indsatsen, så vi hurtigere kan få bragt ventetiderne ned. Det er det, vi gør nu.

Derfor anbefaler udvalget, at de praktiserende øjenlæger, som i forvejen opererer for grå stær, skal have mulighed for at operere flere patienter. Øjenlægerne kan ansætte assisterende øjenlæger i op til én dag om ugen. De assisterende øjenlæger kan varetage øjenundersøgelser og andre behandlinger og kan altså frigøre de praktiserende øjenlæger til en ekstra operationsdag om ugen.

I 2021 blev 13.412 borgere opereret for grå stær i Region Syddanmark. 4.716 blev opereret ved praktiserende speciallæge, mens 8.696 blev opereret på et sygehus.  

1.250 ekstra operationer

I Region Syddanmark er der 11 praktiserende øjenlæger, der udfører grå stær-operationer. Seks har allerede tilkendegivet, at de gerne vil være en del af arbejdet med at nedbringe ventetiden.

Hvis der indgås aftale med seks praktiserende øjenlæger pr. 1. juni, vil det betyde, at hver øjenlæge kan få en ekstra ugentlig operationsdag, hvor otte patienter typisk kan opereres. Det betyder 1.250 ekstra operationer i 2022 og en udgift på cirka 7 millioner kroner.

Bo Libergren siger:

-  1.250 vil være et rigtig godt bidrag fra de praktiserende øjenlæger, så jeg håber selvfølgelig, at så mange som muligt vil være en del af arbejdet med at nedbringe ventetider.

Finansieringen skal ske via midler, der er sat af til at afvikle behandlingsefterslæbet efter COVID-19.

Sagen går nu videre til endelig behandling i regionsrådet.

APPFWU02V