Skip til primært indhold

Region Syddanmark udvider åbningstider for mammografiscreening

Syddanske kvinder skal have bedre muligheder for at få gennemført mammografiscreening efter arbejdstid. Derfor har regionsrådet besluttet at udvide screeningsstedernes åbningstider, så de syddanske kvinder mindst én dag om ugen kan booke tid indtil minimum klokken 18.

Syddanske kvinder skal have bedre muligheder for at få gennemført mammografiscreening efter arbejdstid. Derfor har regionsrådet besluttet at udvide screeningsstedernes åbningstider, så de syddanske kvinder mindst én dag om ugen kan booke tid indtil minimum klokken 18.

Alle danske kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt røntgenundersøgelse af deres bryster – den såkaldte mammografiscreening – hvert andet år. Undersøgelsen kan opdage brystkræft på et tidligt stadie og dermed sikre, at kvinderne kommer i gang med en relevant behandling så tidligt i forløbet som muligt.

Men det kan være svært at få en mammografiscreening passet ind i en travl hverdag, hvis screeningsstedet lukker kl. 15 eller 16. Derfor har regionsrådet besluttet at udvide screeningsstedernes åbningstider.

Åbent til klokken 18 mindst én dag om ugen

Det betyder, at der i hvert af de fire syddanske sygehusområder vil være mindst ét sted, hvor det er muligt at få mammografiscreening indtil minimum kl. 18 mindst én dag om ugen. Der er i dag otte steder i regionen, hvor kvinder kan få mammografiscreening. Det drejer sig om Odense, Svendborg, Sønderborg, Haderslev, Tønder, Fredericia, Esbjerg og Grindsted.

Regionsrådet har afsat 400.000 kr. i regionens budget for 2022 til de udvidede åbningstider og godkendt en mere detaljeret plan for brug af midlerne på regionsrådsmødet 20. juni 2022.

Udvidede åbningstider skal gøre det nemt for kvinderne

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er glad for, at det nu bliver nemmere for kvinderne i Region Syddanmark at få foretaget mammografiscreening:

- Jo tidligere vi opdager brystkræft, jo bedre er mulighederne for helbredelse. Derfor er det utroligt vigtigt, at de syddanske kvinder møder op til de regelmæssige screeninger, som vi indkalder dem til. For at gøre det så nemt for kvinderne som muligt har vi valgt at udvide åbningstiderne. Det har der været stor enighed om hos parterne bag årets budgetaftale.

Flere kvinder skal tage imod tilbud om screening

Kvinderne får som udgangspunkt tilsendt en screeningstid i tidsrummet kl. 8-15 på det sted, der ligger tættest på deres bopæl. Hvis kvinderne ønsker en senere tid eller at blive screenet et andet sted, kan de selv ombooke både tid og sted.

Den mulighed er formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark Mette With Hagen (S) glad for nu at kunne tilbyde regionens kvinder:

- Som det har været tidligere, har nogle kvinder måttet tage fri fra arbejde for at komme til screening. For langt de fleste kvinder, som vi indkalder, er jo stadig på arbejdsmarkedet. De kvinder vil vi gerne tilgodese ved at lave mere fleksible åbningstider. Ved at forbedre servicen håber vi, at endnu flere kvinder vil tage imod tilbuddet.

Flere af regionens mammografiscreeningssteder har forsøgsvist haft udvidede åbningstider siden 1. januar 2022.

Fakta

Sådan bliver åbningstiderne på de otte screeningssteder:

  • Sygehus Sønderjylland: En dag om ugen til kl. 18.00 varierende på de 3 enheder (Sønderborg, Haderslev, Tønder) og ugedage efter behov.
  • Sygehus Lillebælt: Hver onsdag til kl. 18.00 i Fredericia.
  • Sydvestjysk Sygehus: Hver tirsdag til kl. 19 i Esbjerg og torsdag til kl. 19 i Grindsted.
  • OUH Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus: Hver torsdag til kl. 18.00 i Svendborg og kl. 20.00 i Odense.
APPFWU02V