Skip til primært indhold

Kulturtræf 2022 skal gøde jorden for nye og flere kultur- og naturoplevelser

Et stort kulturtræf for aktører skal danne grobund for nye og store kultur- og naturoplevelser både i Region Syddanmark og på tværs af den dansk-tyske grænse. Det sker 22. september på Engelsholm Højskole.

Kulturtræf 2022 for aktører inden for kultur, natur og turisme- og oplevelsesområderne, skal være med til at udvikle og styrke kulturlivet og kulturtilbuddene både på tværs af regionen og nord og syd for den dansk-tyske grænse.

Det er de tre kulturregioner Fyn, Trekantområdet og Sønderjylland-Schleswig, der sammen med Region Syddanmark afholder det store kulturtræf, der finder sted 22. september 2022 på Engelsholm Højskole.

Natur og kultur kan fremme sundhed

Udvalgsformand Michael Nielsen (K), Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark, siger:

- Jeg er sikker på, at Kulturtræf 2022 vil komme til at styrke samarbejdet om kultur- og naturprojekter i hele Syddanmark – og på tværs af den syddanske-nordtyske grænseregion. Alt sammen noget, der kan være med til at fremme den vigtige sammenhængskraft. At kultur- og naturoplevelser også kan bidrage til både mental og fysisk sundhed er endnu et plus ved at få udviklet flere tilbud til syddanskerne.

Temaer om klima, regional udvikling og oplevelser til børn

Det overordnede tema på kulturtræffet er ”Kultur & Natur”, og deltagerne skal dykke ned i fire emner: ”Klima og bæredygtighed”, ”Natur, kultur og regional udvikling”, ”Oplevelser til børn og familier” og ”Sundhed og livskvalitet”.

På Kulturtræf 2022 har deltagerne fra den kulturelle og kreative sektor og turisme- og oplevelsesområderne også mulighed for at danne nye netværk og gå sammen om at udvikle nye idéer. Træffet skal også være med til at skabe synlighed om de forskellige kulturindsatser og kulturens betydning i Syddanmark og grænseområdet.

Formand Erik Kennel, Kulturregion Sønderjylland-Schleswig:

- Som tysk kulturpolitiker fra vestkysten ser jeg dagligt, hvilke store udfordringer klimaforandringerne giver os. Jeg er overbevist om, at kunst og kultur kan bidrage til at gøre folk endnu mere opmærksomme på klimaproblematikken. Men naturen og klimaet kender ikke grænser, hverken mellem lande eller kommuner. Komplekse udfordringer kræver samarbejde, og derfor glæder jeg mig til Kulturtræf 2022. Her vil vi sammen med aktører fra Danmark og det nordtyske område udvikle ideer, projekter og samarbejder, der kobler kultur, natur og klimaforandringerne.

Formand Anne Møllegaard Mortensen (O), den politiske styregruppe, Kulturregion Fyn:

- Jeg er pavestolt over, at vi er tre kulturregioner og en region, der er gået sammen om at lave et fælles Kulturtræf 2022. Sammen kan vi mere, og vi er alle enige om, at netop de kultur- og naturherligheder, vi har i Syddanmark, fortjener mere opmærksomhed, og at vi gennem flere tværgående samarbejdsprojekter kan udvide og styrke feltet endnu mere.
Det er netop dét, kulturtræffet skal være med til at kickstarte ved at skabe en kreativ og kunstnerisk ramme for samskabelse, samtale og netværksdannelse.

Formand Kjeld Thrane (K), Kulturregion Trekantområdet:

- Jeg ser virkelig frem til at møde de mange kulturaktører til vores fælles Kulturtræf 2022. Træffet er startskuddet til et endnu stærkere og tættere samarbejde i Syddanmark og Schleswig – et samarbejde, som vi har store ambitioner for. Jeg glæder mig til at møde iderigdommen i temaet ”Kultur & Natur” og til at opleve de fælles projekter, som vil udspringe af træffet.

Forstander Jakob Bonderup, Engelsholm Højskole:

- På Engelsholm er det kreative kunstneriske håndværk kombineret med oplysning og demokratisk dannelse vores kerneydelse indadtil. Udadtil opfatter vi os dertil som en central kulturel institution, der bl.a. leverer kultur til hele oplandet i almindelighed og lokalområdet i særdeleshed. Det er derfor helt oplagt for os at associere os med og lægge hus til Kulturtræf 2022.

Udviklingskonsulent Anne Husum Marboe, Nationalpark Vadehavet:

- Kultur og natur hænger uløseligt sammen. Selv i vores moderne samfund skaber naturen rammerne for vores udfoldelse og udvikling. Samtidig skal vi passe på vores natur. Derfor er Kulturtræf 2022's fokus på kulturens rolle og ansvar vigtig.

Læs mere om Kulturtræf 2022 og tilmelding her

 

APPFWU02V