Skip til primært indhold

Region Syddanmark agter at videresende regningen for genbehandling af lydfilssager til PLO Syddanmark

PLO Syddanmark – der driver lægevagten i regionen – har siden 2014 efter ensidig beslutning sløret alle lydoptagelser af telefonsamtaler, der er blevet udleveret til patienter, Patienterstatningen og regionen. Det er sket uden en orientering af regionens politikere. Sløringen af optagelserne til Patienterstatningen og regionen ophørte i marts 2021, og siden har Patienterstatningen genbehandlet 50 sager ved brug af usløret lyd. Prisen for genbehandlingen er 450.000 kr. En regning PLO Syddanmark bør betale.

450.000 kroner.

Så meget har det kostet, at Patienterstatningen på eget initiativ har genbehandlet 50 klagesager fra patienter. Sagerne skulle genbehandles, fordi de i første omgang var blevet behandlet ved brug af slørede lydfiler, der kunne vanskeliggøre sagsbehandling og øge risikoen for urigtige afgørelser. Ved første behandling af de 50 sager har Patienterstatningen ikke været klar over, at optagelserne var sløret.

PLO Syddanmark driver lægevagten i Region Syddanmark, og det er PLO Syddanmark alene, der i 2014 besluttede at sløre alle lydfiler. Det var først i marts 2021, at det blev ændret i forhold til de optagelser, der udleveres ved sagsbehandling. Det skete, efter fremgangsmåden blev kendt for offentligheden og Patienterstatningen.

Fordi det alene var PLO Syddanmark, der stod for at indføre sløringen, har de en moralsk forpligtelse til også at betale udgiften til genbehandlingen, mener udvalgsformand Bo Libergren (V) efter onsdagens møde i Udvalget for det nære sundhedsvæsen, hvor sagen – og regningen – netop blev drøftet:

- Når man har truffet så ensidig en beslutning, og den har forårsaget en udgift, så må man også betale. PLO Syddanmark indførte sløringen for at beskytte deres læger mod at blive hængt ud i medierne. Det har Patienterstatningen vurderet kunne være et problem for de patienter, der rejser en sag ved dem, fordi detaljer kan forsvinde, når man slører. Og nu har det hele kostet 450.000 kroner. Jeg synes, det er urimeligt, hvis det er skattekroner, der skal betale den regning. Moralsk kan der ikke være tvivl om, at det er PLO Syddanmarks ansvar.

Fakta - sagens forløb:

Lægevagten i Region Syddanmark har siden 2014 sløret optagelser af telefonsamtaler, når patienter kontakter lægevagten. Målet med denne praksis var fra lægevagtens side at beskytte vagtlæger mod at blive genkendt, hvis patienterne rekvirerede lydfiler fra telefonsamtaler med lægevagten og videregav dem til eksempelvis radio eller tv.

Regionen har gentagne gange anmodet lægevagten om at ophøre med praksis med at sløre lydfiler. Regionens synspunkt har været, at patienten har krav på en tydelig og usløret lydfil for at have de bedste forudsætninger for at vurdere egen samtale med lægevagten. Efter debat om sagen ophørte lægevagten i marts 2021 med denne praksis for så vidt angår udlevering af lydfiler til Patienterstatningen. Ligeledes begyndte den regionale administration at modtage uslørede lydfiler til brug ved behandlingen af serviceklager. Patienter kan fortsat ikke få udleveret uslørede lydfiler. Dog kan patienten ved fremmøde i lægevagten superviseret aflytte en usløret udgave og få en udskrift.

Da Patienterstatningen i slutningen af februar 2021 blev bekendt med lægevagtens praksis, genbehandlede Patienterstatningen 50 sager, hvori der indgik slørede lydfiler fra lægevagten i Region Syddanmark, for at sikre, at sløringen af lydfilerne ikke var gået ud over patienternes ret til erstatning.

Regionen er den 15. december 2021 af Patienterstatningen blevet orienteret om, at Patenterstatningens gennemgang af disse sager er afsluttet. Den fornyede gennemgang førte ikke til, at afvisninger er ændret til anerkendelser, eller at erstatninger er forhøjet. Patienterstatningen vurderer, at det var vanskeligt at høre potentielt afgørende detaljer på flere af de slørede lydfiler, såsom vejrtrækningsproblemer. Dette har øget risikoen for urigtige afgørelser på patientens bekostning, men dette er altså ikke sket i de sager, som Patienterstatningen har gennemgået. Nu udestår regningen for gennemgangen på 450.000 kroner.

APPFWU02V