Skip til primært indhold

Psykologer skal hjælpe hjertepatienter

Regionsrådet godkendte på sit møde mandag 28. februar ansættelsen af fire psykologer, der skal hjælpe hjertepatienter med at finde vej i livet med en hjertesygdom. Tiltaget er del af den hjerteplan, regionsrådet godkendte i 2021, og midlerne til nyansættelserne er en del af regionens budgetaftale for 2022.

Flere end 100.000 syddanskere lever med en hjertesygdom. Livet med en hjertesygdom handler ikke kun om det fysiske helbred. Ud over den fysiske belastning en hjertesygdom fører med sig, lægger det også et stort pres på psyken, når hjertet har det dårligt. En større procentdel af hjertepatienter lider derfor af angst og depression, når man sammenligner med den generelle befolkning. Derfor valgte regionsrådet i Region Syddanmark i dag at godkende midler til at ansætte fire psykologer. De vil blive tilknyttet hjerteafdelingerne på regionens fire sygehusenheder.

Tiltaget udspringer af Danske Regioner og Hjerteforeningens udspil ‘20 slag for hjerterne’ fra 2019, og er ét af seks initiativer, som regionen inkluderede i sin nye hjerteplan fra 2021.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, udtaler:

- Én ting er at overleve en større hjerteoperation eller hjertesygdom. Noget andet er derefter at finde tilbage til livet. Det vil vi gerne blive bedre til at hjælpe patienterne med. Derfor ansætter Region Syddanmark nu psykologer, der skal hjælpe hjertepatienter, så de ikke skal ende i en kamp med angst og depression oveni deres hjertesygdom.

Fokus på de psykiske eftervirkninger

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Mette With Hagensen (S), udtaler:

- Af de syddanskere, der gennemgår og overlever en hjertesygdom, ved vi, at mange vil blive påvirket psykisk efter deres sygdomsforløb. Det er især angst og depression, mange kæmper med, og det påvirker især deres livskvalitet. Ved at ansætte psykologer kan vi hjælpe patienterne med at håndtere de svære tanker om for eksempel identitet, sygdomstilbagefald eller fremtiden. Det er mit klare håb, at vi med dette tiltag kan være med til at give rigtig mange hjertepatienter livsgnisten tilbage.

Udover hjælp til at spotte angst og depression hos hjertepatienter, som har været indlagt på regionens sygehuse, skal psykologerne også deltage i den tværfaglige dialog med kommuner og almen praksis om patienternes videre behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Fakta

Regionen ansætter i løbet af foråret 2022 psykologer på regionens fire hjerteafdelinger. Prisen for de fire psykologer er 2,5 mio. kroner om året. Psykologer er ét af de seks initiativer i regionens nye hjerteplan fra 2021.

Den nye hjerteplan i Region Syddanmark indeholder, ud over ansættelse af psykologer, følgende initiativer:

  • Nye og nære behandlingstilbud i Nyborg og Tønder i løbet af 2022, hvor borgerne kan få foretaget f.eks. ekkokardiografi og få monteret døgnblodtryksapparater samt blive tilset af en sygeplejerske eller en hjertelæge. Der skal også ses på et muligt nærtilbud i Haderslev.
  • Et projekt med afprøvning af EKG-apparater med analyse og dialog om EKG-apparaternes muligheder ude hos de praktiserende læger. Disse EKG-apparater bruges allerede hos hjerteafdelingerne.
  • Et styrket fokus på, at få flere læger til at blive uddannet som hjertespeciallæge.
  • En regional efteruddannelse for sygeplejersker i hjerteafdelingerne.

I budgettet for 2022 er der afsat i alt 7,25 mio. kr. til etablering og drift af alle initiativerne.

Derudover afsættes der årligt mellem 10-20 mio. kr. til at opspore og behandle patienter, som har arveligt forhøjet kolesterol i blodet. Det endelige årlige beløb vil afhænge af, hvor hurtigt og hvor mange patienter der bliver diagnosticeret de kommende år. 

APPFWU02V